Skip to main content

‘Stabicad for Revit onderscheidt zich niet alleen in gebruiksvriendelijkheid, maar ook in mogelijkheden’

Marcello Deel, BIM-engineer bij BOS Installatiewerken:

 ‘Stabicad for Revit onderscheidt zich niet alleen in gebruiksvriendelijkheid, maar ook in mogelijkheden’

BOS Installatiewerken is een familiebedrijf, gespecialiseerd in het ontwerp, de aanleg, de renovatie en het onderhoud van installatie- en daktechnieken. Zowel in de woningbouw als utiliteit. Waar het installatiewerk alle binneninstallaties betreft, van klimaat tot gas, elektra, water en riolering, omvat de daktechniek onder meer de platdakbedekking, dakisolatie, goten en HWA, zink- en loodwerk en solarsystemen. “Kortgezegd focussen wij op alle technieken die een gebouw leefbaar en behaaglijk maken”, resumeert Marcello Deel, BIM-engineer bij BOS Installatiewerken. “Onze focus ligt op een gezonde én duurzame leef- en werkomgeving. Wij helpen graag bij het verduurzamen van gebouwen. De hoogbouwrenovatie in de Utrechtse wijk Overvecht is hiervan een uitstekend voorbeeld.”

“We komen graag al in een vroeg projectstadium aan tafel, zodat we bouwkundige details, duurzaamheid én gebruikerscomfort optimaal kunnen afstemmen”, benadrukt Deel. “Het digitale Bouw Informatie Model (BIM) speelt hierin een cruciale rol. Inmiddels werken we een groot deel van onze projecten uit in BIM. Door actief met alle bouwpartners samen te werken in één model en regelmatig te clashen, worden verrassingen en faalkosten tijdens de uitvoering tot een minimum beperkt. Bovendien worden doorlooptijden verkort, terwijl de integrale kwaliteit verbetert. Niet voor niets wordt BIM gezien als dé standaard voor de toekomst. Wij gaan daar graag in mee.”

Eén compleet en gebruiksvriendelijk systeem

Als BIM softwarepakket maakt BOS Installatiewerken gebruik van Stabicad for Revit, dat volgens Deel een essentiële tool is om volledig geïntegreerde installaties te ontwerpen. “Stabicad for Revit onderscheidt zich niet alleen in gebruiksvriendelijkheid, maar ook in mogelijkheden”, vertelt hij. “We kunnen tekenen, berekenen en materiaallijsten genereren in één compleet systeem. Bovendien worden ontwerpen en aanpassingen direct visueel gemaakt. De implementatie van het systeem is heel eenvoudig. Twee trainingen van drie dagen waren voldoende om het programma en de belangrijkste functionaliteiten onder de knie te krijgen en zelfstandig aan de slag te gaan. Eventuele vragen werden goed en snel opgepakt door de helpdeskmedewerkers, die bovendien met enkele waardevolle tips kwamen. Zo is het bijvoorbeeld efficiënter om lange leidingtracés met veel bochten en T-stukken op te delen in kleinere stukken en pas later te koppelen, omdat de rekenmodule dit dan eenvoudiger kan uitrekenen.”

"Stabicad for Revit onderscheidt zich niet alleen in gebruiksvriendelijkheid, maar ook in mogelijkheden" - Marcello Deel 

Van energieslurpende flat naar energieleverancier

Het eerste project dat BOS Installatiewerken in Stabicad for Revit heeft uitgewerkt, is de hoogbouwrenovatie in Utrecht. Met project ‘Inside Out’ bewijst de Utrechtse installateur dat zij openstaat voor nieuwe systemen én technieken. Bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid en energiezuinigheid. “Met de ‘Inside Out Prototype-testflat’ ontwikkelen en testen we een compleet en modulair renovatiesysteem om hoogbouwflats energieleverend te maken”, aldus Deel. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van woningcorporatie Bo-Ex. “Eén van de belangrijkste redenen voor deze pilot is het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen energieneutraal en gasloos moeten functioneren. Met name woningcorporaties – die circa 30% van de woningen in Nederland bezitten – staan voor een enorme opgave. Onder andere hoogbouwflats zoals aan de Henriëttedreef zijn een enorme uitdaging voor hen, omdat zij veel woningen onder één dak hebben en slechts beperkte ruimte bieden voor energieopwekking. Ons Inside Out renovatiesysteem speelt hier perfect op in. Het systeem combineert slimme en multifunctionele gevels die de woningen duurzaam verwarmen en ventileren met duurzame energieopwekking. Hierdoor wekt de flat haar eigen energie op voor stroomverbruik, warm water, ventilatie én ruimteverwarming. De energie die overblijft, kan worden benut voor het laden van elektrische voertuigen.”

Seriematig verduurzamen hoogbouwflats en utiliteitsgebouwen

Alle installatiecomponenten, waaronder verwarming, ventilatie en isolatie worden samengebracht in drie multifunctionele bouwdelen, die volledig geprefabriceerd worden en aan de buitenzijde van de flat worden geplaatst. Vandaar ook de naam ‘Inside Out’. “Dankzij de modulaire aanpak wordt verbouwingsoverlast voor bewoners tot een minimum beperkt”, aldus Deel. “Bovendien biedt het concept mogelijkheden voor standaardisatie, wat goed van pas komt bij het seriematig verduurzamen van circa 250.000 vergelijkbare flatwoningen in Nederland. Daarnaast is het systeem met enkele aanpassingen geschikt te maken voor de utiliteitsbouw, waarin ook grote kansen liggen. We hebben dan ook hoge verwachtingen van dit concept.”

Uniek lage temperatuur systeem

De hoogbouwflat aan de Henriëttedreef moet de eerste energieleverende flat van Nederland worden. “Door de flat goed te isoleren, wordt de energievraag tot een minimum beperkt”, aldus Deel. “De belangrijkste rol in het renovatieproject is echter weggelegd voor de installatietechniek. De woningen van de hoogbouwflat zijn losgekoppeld van het stadsverwarmingsnet en aangesloten op een lage temperatuur systeem met warmtepompen. Bovendien zijn alle oude radiatoren vervangen door slimme afgiftebronnen, inclusief warmteterugwinning. Ook is een flink aantal zonnepanelen geïnstalleerd, die voldoende energie opwekken om volledig van het gas af te gaan.”

Ontwerp in BIM voor een optimale inpassing

Om een naadloze inpassing van alle installatietechnieken te borgen, heeft BOS Installatiewerken het complete installatie-ontwerp uitgewerkt in Stabicad for Revit. “Dankzij de rekenmodules konden we heel eenvoudig en snel de benodigde leidingdiameters berekenen. Bovendien werd snel inzichtelijk hoeveel ruimte de diverse installatieonderdelen in beslag zouden nemen. Dankzij de koppeling met de MEP-contentbibliotheek konden we eenvoudig materiaallijsten genereren, waarin exact stond aangegeven hoeveel meter leidingwerk, hoeveel en welke leidingbochten, hoeveel T-stukken, et cetera we moesten bestellen. Dit bood enorme voordelen in de werkvoorbereiding. Immers hoefden we onze ontwerpcontent niet meer te vertalen naar bestelbare producten.”

‘Inside Out’ is een concept van BOS Installatiewerken en wordt uitgevoerd in samenwerking met ketenpartner Alkondor Hengelo. Het modulaire renovatiesysteem is mede ontwikkeld door Mex Architects, LomboXnet, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Bosch Thermotechniek, onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute. In de zomer van 2021 moet de ‘Inside Out Prototype-testflat’ worden opgeleverd.