Skip to main content

Bouwen aan een digitale toekomst: Furnibo en Open BIM

Als bouwsector zijn wij niet echt doorspekt van ‘innovatie’, omdat we de ‘innovatiemethodologie’ onvoldoende hanteren, uitdragen of gestructureerd toepassen.

Bijkomend is de bouwsector van nature een heel erg een ‘elk-voor-zich’ sector, waarvan wij geloven dat dit achterhaald is. Kennisdeling, op een correcte manier en in balans met de intellectuele eigendom, is cruciaal om onze sector naar een hoger niveau te tillen. 
Simon Scharlaeken, Verantwoordelijke Studiedienst, Data & Technologie - Furnibo


In de bouwsector bestaat de traditionele aanpak veelal uit een scheiding tussen de verschillende teams. Dit heeft jammer genoeg al vaak geleid tot afwijkingen in data, projectvertragingen, kostenoverschrijdingen en een groot aantal andere uitdagingen. 


Er is gelukkig een omwenteling gaande. De bouwwereld digitaliseert razendsnel en doet het bouwproces wezenlijk veranderen. Steeds meer bouwbedrijven omarmen de nieuwe manier van samenwerken in bouwteams en gaan vroegtijdig met elkaar aan tafel.

Furnibo heeft zo al meerdere grootschalige projecten op deze manier volbracht en werkt met alle partijen samen, vanuit één waarheid, een set van doordachte gecoördineerde modellen, volgens een open Bim-visie. 


Furnibo en Open BIM

Furnibo is gevestigd te Veurne en is als algemene aannemer actief op zowel de openbare en private markt. Als aannemingsbedrijf heeft Furnibo de visie om een hoogkwalitatieve en toonaangevende speler te zijn in de realisatie van grotere en complexe bouwprojecten met aandacht voor optimale samenwerking en een passie voor beton. Hun slagzin is dan ook: “Furnibo, uw bouwpartner van brainstorm tot oplevering”.


Simon Scharlaeken maakt sinds 2020 deel uit van het team, waarbij hij de eerste jaren als R&D - Business Intelligence Process Analyst instond voor de innovatie, optimalisatie en transformatie van de digitale bedrijfsprocessen. Sinds een jaar heeft Simon de interne overstap gemaakt naar Verantwoordelijke Studiedienst, Data & Technologie. 

Bim is voor ons geen doel op zich, het is een methode, een mindset die ervoor zorgt dat we met onze bouwpartners slim en efficiënt kunnen samenwerken, en de permanente zoektocht naar gezamenlijke wins maximaal stimuleert en bewaakt.

Furnibo erkent het belang van samenwerking met specialisten in geïntegreerde oplossingen om kritieke prioriteiten met betrekking tot budgetten, tijd en risico's effectief te beheren. Een oplossing die als basis dient voor deze managementaanpak is BIM (Building Information Modeling) en 3D modellering. Dit innovatieve hulpmiddel zorgt voor de naadloze opslag, het gebruik en het beheer van alle relevante informatie tijdens het bouwproces in een digitaal (3D) gebouwmodel.

Voor een succesvolle implementatie van BIM wordt een speciale BIM-coördinator aangesteld. Furnibo gebruikt een gepersonaliseerd ERP-systeem om alle bedrijfs- en projectfuncties centraal te beheren, de informatiestroom te optimaliseren en de bewaking en het beheer van tijd, budgetten, kosten en risico's te verbeteren.


De BIM-aanpak omarmen voor verbeterde datanauwkeurigheid

In teamgebaseerde bouwmodellering is BIM een cruciaal hulpmiddel. In tegenstelling tot conventionele bouwtekeningen biedt BIM belanghebbenden gedetailleerde 3D-visualisaties die een volledig beeld van het project geven. Hierdoor worden afwijkingen in gegevens verminderd en besluitvormingsprocessen verbeterd.

Wat betekent BIM voor de processen van Furnibo:

 • Alle stakeholders van het project - van architecten en ingenieurs tot bouwteams - werken samen binnen één model.
 • Dat zij intern veel meer gecoördineerd kunnen werken en zo de kans op misverstanden en fouten verminderen.
 • Dat een idee, ook al is het maar op een schets of een papiertje of een stiftplan, veel sneller centraal beschikbaar is.
 • Een moeiteloze integratie van nieuwe gegevens, zodat iedereen die daarbij belang heeft toegang krijgt tot actuele, nauwkeurige informatie en weet hoe het plan uiteindelijk is.
 • Een uitstekend hulpmiddel om de uitdagingen op het gebied van datanauwkeurigheid in de bouw te overwinnen. Het zorgt er ook voor dat zij op één plaats die waarheid hebben of die vooral ook op die ene plaats proberen te bewaken. 
 • Zorgt er vooral voor dat zij hun ruwbouw projecten bewust veel efficiënter, veel gemakkelijker en veel eenvoudiger kunnen gaan optrekken.
   


Binnen budget blijven met vroegtijdige samenwerking

Ondanks de uitdagingen van stijgende kosten kan de bouwsector verlichting vinden door proactief en gezamenlijk te plannen. Dit houdt in dat alle belanghebbenden vanaf het begin worden betrokken om te anticiperen op mogelijke obstakels en deze aan te pakken voordat ze uitgroeien tot kostbare uitdagingen. 

Transparantie en budgetbeheer kunnen ook worden verbeterd door het omarmen van een Open BIM aanpak die iedereen op de hoogte houdt van financiële aanpassingen en vooruitgang ten opzichte van budgetdoelstellingen. 

BIM zorgt voor comfort. Het zorgt ervoor dat mensen weten over wat het gaat, hoe het gaat en het zorgt voor eenvoud. En hoe langer je daarmee wacht, hoe meer je de kans mist om dat te gaan benutten.

Furnibo geeft prioriteit aan een succesvolle BIM implementatie door effectieve communicatie en samenwerking met onderaannemers, architecten en studiebureaus, die vroeg in het proces worden betrokken om de coördinatie en wederzijdse afspraken te optimaliseren voor gestroomlijnde resultaten.


Robbe Verfaille, BIM Verantwoordelijke bij Furnibo legt ons ahv project Sportsite Houthulst uit wat deze nieuwe manier van werken voor alle partijen in het bouwproces oplevert en hoe zij zelf dit leerproces hebben omarmd.

Ons eerste project dat we in BIM hebben uitgevoerd waren de vrijetijds campus en hotels. … Niet alles liep meteen goed. Er waren ook wel wat verbeterpunten en die hebben we eigenlijk op dit volgende project meteen toegepast.


Het tekort aan arbeidskrachten aanpakken door efficiënte planning

Ondanks een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de bouwsector, is er hoop. Het teamgebaseerde bouwmodel biedt in combinatie met Building Information Modeling (BIM) een haalbare oplossing: 

 • Door gebruik te maken van de mogelijkheden van BIM kunnen bouwteams de arbeidsbehoeften voorspellen en plannen, en de efficiëntie van de bestaande mankracht maximaliseren. 
 • Door een gedetailleerde 3D-visualisatie van het project te bieden, dient BIM als een effectief trainingsmiddel voor nieuw personeel. Ze kunnen snel begrijpen wat hun werkzaamheden inhouden en zonder vertraging bijdragen aan het project. 
 • Zo kunnen projecten, ondanks minder personeel, toch snel en kwalitatief hoogwaardig worden opgeleverd, wat aantoont hoe strategische planning kan helpen om tekorten aan arbeidskrachten op te vangen.


Workflow stroomlijnen met digitale oplossingen

De transformatie van de bouwsector hangt af van de acceptatie van digitale technologie, die verouderde handmatige methoden vervangt door efficiëntere digitale hulpmiddelen
Door BIM en projectmanagementsoftware te integreren, wordt de planning effectiever, de communicatie gestroomlijnder en het documentbeheer efficiënter. 

Door deze overgang naar digitaal worden niet alleen alledaagse taken geautomatiseerd, maar krijgen teams ook kostbare tijd om zich te concentreren op de meer strategische aspecten van het project. 

Bovendien verkleint deze digitale overgang de kans op menselijke fouten en maakt het realtime bewaking van de projectvoortgang mogelijk, waardoor noodzakelijke aanpassingen kunnen worden gedaan om de koers van het project te handhaven.

Voor de mensen die nu nog twijfelen om te starten met BIM of niet, dan moet je zeker doen. Het vraagt misschien wel wat energie en effort, zeker in de beginfase, maar de return krijg je sowieso. We hebben het ook op kleinere projecten toegepast, op hele kleine projecten. En daar zien we ook de meerwaarde van het voor-denken van een bouwplaats. 
Het uitgaan van fouten, denken over veiligheid en dergelijke kun je sowieso veel beter in een 3D omgeving, in een BIM model, dan dat je dat achteraf  op de bouwplaats moet gaan bedenken.
deelt Robbe Verfaille ons mee.

Voor ons is Open BIM vooral het idee dat we samenwerken, dat we samen denken: 
Oké, als ik dit doe, dan zal dat impact hebben op die partner. Misschien moeten we daarover samenzitten. Misschien moeten we onze eigen ideeën errond delen, zodanig dat we rekening kunnen houden met elkaar en dat één plus één uiteindelijk drie wordt in plaats van minder dan twee.
vult Simon Scharlaeken nog aan.

Deze digitale omschakeling is dus de sleutel tot het optimaliseren van de werkstromen in de bouw en het verhogen van de algehele productiviteit.
 

Ik wil meer weten over Viewpoint.
 

Over de auteur

Thanée Reyserhove is Global Digital Content Marketing Specialist - en werkte eerder al geruime tijd als ervaren BIM Consultant en Trainer - bij Trimble voor de Benelux en Frankrijk met als focus Connected Construction. Haar belangrijkste drijfveer is om bouwbedrijven te voorzien van alle juiste informatie om op een effectieve manier BIM Modeling software en Connected Project Management software te implementeren en ze te ondersteunen op hun Digitale Transformatie reis. Haar achtergrond als interieurontwerpster en creatieve wereldreis zorgen ervoor dat ze buiten de geijkte paden denkt en niet bang is om een stap extra te zetten. Letterlijk, want in haar vrije tijd houdt ze van stevige hike- en paddleboardtochten in de natuur met haar hond.

Profile Photo of Thanée Reyserhove