Skip to main content

Stabicad for Revit Electrical Calculations

DWT Groep: "Nieuwe rekenmodule draagt bij aan efficiëntere BIM-workflow"

Een efficiëntere workflow, hogere kwaliteit en minder kans op faalkosten. Dat zijn voor DWT Groep de grootste voordelen van Stabicad for Revit Electrical Calculations. De totaalinstallateur uit Zeeland was een van de bedrijven die deze nieuwe rekenmodule voor Stabiplan testte. De engineers zijn enthousiast: “Wat ons betreft implementeren we deze module in onze BIM-omgeving.”


Met de nieuwe rekenmodule beantwoordt Stabiplan aan een lang gekoesterde wens van vele engineers: de integratie van modelleren en berekenen. De module maakt het mogelijk om een elektrotechnische installatie van voeding tot en met eindgroep te ontwerpen én door te rekenen volgens de geldende normen. Berekeningen die geïntegreerd uitgevoerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld selectiviteitsberekeningen,
berekeningen van spanningsverlies en kabelberekeningen. 

 

Vraag hier een demo of meer informatie aan over de nieuwe rekenmodule.


Calculeren en modelleren

“De rekenmodule levert veel toegevoegde waarde binnen ons ontwerp- en uitvoeringsproces”, zegt engineer Bart Bij de Vaate van DWT Groep. Hij licht toe: “Als totaalinstallateur met een eigen adviesafdeling nemen wij vaak al in een pril stadium deel aan een ontwerptraject. Binnen een ontwerp- of bouwteam bereiden we het ontwerp en de uitvoering van de installaties tot in de puntjes voor. Daarbij kijken we, in overleg met de opdrachtgever, ook naar de investering en de exploitatiekosten. Omdat we met de nieuwe rekenmodule van Stabicad al in de calculatiefase kunnen beginnen met modelleren, kunnen we onze ontwerpen nog eerder en nog specifieker met de andere partijen afstemmen. In de daadwerkelijke ontwerpfase hoeven we alleen nog te finetunen. Dat werkt een stuk efficiënter. Bovendien dragen we al in een vroeg stadium bij aan het voorkomen van faalkosten.”

 

Instellingen verdeelkast

Instellingen verdeelkast


Continu proces

De toegevoegde waarde van de module heeft niet alleen betrekking op het ontwerp- en uitvoeringstraject, zo benadrukt Bij de Vaate: “Het betreft ook onderhoud en service. Bij een storing kan de monteur bijvoorbeeld heel eenvoudig de kabelberekening erbij pakken. Op deze manier levert de module een bijdrage aan de ‘I’ in BIM, die ook binnen onze organisatie steeds belangrijker wordt. We gaan mee in het continue ontwikkelproces van BIM en laten ons daarbij ondersteunen door externe, gespecialiseerde partijen. Stabiplan is zo’n partij. Met hen werken we al jaren samen. Vanuit AutoCAD maakten we een aantal jaar geleden de overstap naar Revit. Sinds 1 januari 2019 werken we elke nieuwe opdracht uit in Revit, in nauwe samenwerking met Stabiplan.” DWT Groep overlegt veelvuldig met Stabiplan en maakt gebruik van StabiBASE, een tool voor het beheren van projecten en documenten. StabiBASE verzorgt de tekening- en projectadministratie en structureert het beheer van de tekeningen, documenten en databases van DWT Groep.

 

Lees hier alles over de elektrotechnische rekenmodule


Geen dubbel werk meer

Tijdens de BIM LIVE SUM van Stabiplan in oktober 2018 kwam DWT Groep voor het eerst in aanraking met Stabicad for Revit Electrical Calculations. Bij de Vaate: “Toen we zagen wat de mogelijkheden van deze rekenmodule waren, wilden we het dolgraag hebben. Naast het voordeel dat je al in de calculatiefase kunt starten met modelleren, hoef je met deze module geen dubbel werk meer te verrichten. Nu is het zo dat we een ontwerp maken in ons tekenprogramma en de berekeningen in een rekenprogramma. De rekengegevens moeten we handmatig verwerken in het tekenprogramma. Dat kost veel tijd en is bovendien foutgevoelig. Met de rekenmodule van Stabicad zijn de tekeningen en berekeningen geïntegreerd. Dat scheelt uren werk en verhoogt de kwaliteit van het werk. En wat ook prettig is: als je iets wijzigt in het ontwerp, attendeert de rekenmodule je erop dat de berekening wellicht ook wijzigt. Een extra check dus.”

 

"De resultaten kwamen overeen"

Ten tijde van BIM LIVE was de rekenmodule nog in ontwikkeling. DWT Groep maakte van de mogelijkheid gebruik om in een pilot mee te draaien. “Samen met een aantal andere bedrijven namen we deel aan een testtraject, dat uit twee sessies bestond”, vertelt Bij de Vaate. “Tijdens de eerste sessie gaven we onze feedback op het programma an sich. Die feedback ging bijvoorbeeld over de benaming van bepaalde functies. Op basis van de op- en aanmerkingen ontwikkelde Stabiplan de module door. Tijdens de tweede sessie doorliepen we de complete rekenmodule. Daarbij gingen we in op vragen als: wat vraagt de regelgeving? Welke technieken zijn vereist? En hoe moeten die geïmplementeerd worden in de software? Daarna pasten we de module toe op een eigen project, dat we al handmatig berekend hadden, en keken wat daaruit kwam. De resultaten waren positief. De berekeningen in de module kwamen overeen met onze eerdere berekeningen. Er kwamen wel enkele foutmeldingen naar voren, maar dat kwam vooral omdat de module nog in ontwikkeling was.” Op basis van de op- en aanmerkingen van de tweede sessie maakte Stabiplan de rekenmodule definitief.

 

beheren e-installatie Revit

Installatiebeheer in Stabicad for Revit


Positieve intentie

Bij de Vaate en zijn collega’s zijn enthousiast over Stabicad for Revit Electrical Calculations. Op de vraag over welke functie zij het meest te spreken zijn, antwoordt Bij de Vaate: “We hebben niet echt een favoriete functie. Het is gewoon prettig dat je met deze module al in een vroeg stadium een heleboel gegevens aan het model kunt meegeven en daarmee kunt calculeren, zoals het type berekening, het type kabel en de dynamiek van de gebruiker. Voeren we bijvoorbeeld een kabelberekening uit, dan checkt de rekenmodule de selectiviteit en kijkt hij of, met het ingegeven type kabel, het spanningsverlies aan de eisen voldoet. Op deze, en nog veel meer andere manieren, draagt de nieuwe Stabicad rekenmodule bij aan een efficiëntere BIM workflow en een hogere ontwerpkwaliteit. De intentie ligt er dan ook om de module in onze BIM-omgeving te implementeren.”


Interessant en leerzaam

Op de pilot zelf kijkt Bij de Vaate eveneens met enthousiasme terug: “Het is interessant om op deze manier bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuw Stabicad-product. Dat past bij de dynamiek van onze organisatie, waarin we onder meer ruimte bieden aan de continue ontwikkeling van BIM. Tegelijkertijd zijn zulke trajecten heel leerzaam, omdat we ons nog bewuster worden van onze processen en de verbeteringen die daar nog in mogelijk zijn.”

 

Til uw E-installatieontwerp naar een hoger niveau! Laat uw gegevens hier achter voor meer informatie of een gratis demo van de nieuwe rekenmodule.