Skip to main content

Waarom we standaarden nodig hebben

Standaarden vormen de wereld waarin we leven. Schoenen zijn er in standaard maten, voedsel moet voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen, stopcontacten zijn er in bepaalde types, enzovoort. Door af te spreken hoe dingen horen te zijn, wordt ons dagelijks leven makkelijk gemaakt. In de bouw is dit niet anders.

Standaarden stellen gebruikers in de bouwsector in staat om samen te werken. ISO definieert ze als "documenten die eisen, specificaties, richtlijnen of kenmerken bevatten die consequent kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat materialen, producten, processen en diensten geschikt zijn voor hun doel.” Bij het uitwisselen van bestanden zorgen standaarden ervoor dat alle partijen gegevens op dezelfde manier begrijpen. Zodat wanneer informatie wordt doorgegeven, de volgende partij er ook mee kan werken. Ze zorgen voor consistente prestaties, bouwen vertrouwen op en verhogen de productiviteit in samenwerkingsprocessen.

Standaarden projecteren succes door gestructureerde richtlijnen, tonen kennis van zaken aan en zorgen dat het werk soepeler verloopt. Ze maken teams productiever en stellen ze in staat om met anderen samen te werken.                                               -  Mark Kiker over standaarden in AugiWorld magazine.


Building Information Modeling (BIM)

Aangezien normen het mogelijk maken om succesvol samen te werken, is het geen wonder dat ze veel aandacht hebben gekregen sinds de komst van BIM. In BIM-projecten moet iedereen op een lijn zitten als het gaat om de naamgeving en eigenschappen van elementen. Door ervoor te zorgen dat BIM-objecten in 3D-modellen aan bepaalde normen voldoen, kunnen bestanden snel en duidelijk door alle partijen worden geïnterpreteerd en weet iedereen wat er van de rest verwacht kan worden.

De toenemende BIM-adoptie over de hele wereld heeft geleid tot verschillende publieke en particuliere initiatieven om bouwbedrijven op één lijn te krijgen bij het beheren van digitale bouw informatieprocessen. Bekende normen zijn ETIM en ETIM MC in Nederland en COBie uit de UK, maar er is ook een breed scala aan nationale normen, zoals de Duitse VDI 3805 en de Italiaanse UNI 11337. Andere normen waar steeds meer naar gevraagd wordt, zijn ISO 9001 en ISO 19650 in combinatie met BIM. 
 


De wereldwijde BIM-uitdaging

De behoefte aan uniformiteit in BIM-projecten heeft dus geleid tot een groot aantal publieke en particuliere initiatieven in verschillende landen over de hele wereld. Maar BIM stopt niet bij de grens - globalisering is een belangrijke trend. Het feit dat elk land zijn eigen normen en voorschriften heeft, maakt het lastig om tot overeenstemming te komen over Europese of zelfs mondiale BIM-normen, wat jammer is. Hier is waarom:

  1. Met de toenemende globalisering neemt het aantal internationale projecten en internationale teams toe;
  2. BIM-objecten uit het ene land kunnen perfect bruikbaar zijn in een ander land;
  3. Iets wat in het ene land geleerd is, kan in een ander land toepasbaar zijn.

Om succesvol te kunnen werken met BIM, moeten we afspraken maken in een taal die we allemaal begrijpen. De behoefte aan wereldwijde BIM-normen groeit. Hoe zorgen we er dus voor dat iedereen over de hele wereld succesvol kan samenwerken in BIM-projecten?


Een wereldwijde standaard voor BIM content

Een goede plek om te beginnen is BIM content. Bij de samenwerking in BIM-projecten speelt content een grote rol. Het bevat immers de 'I' in BIM: de informatie. BIM content is een digitale 3D-weergave van een product, verrijkt met informatie zoals grootte, lengte, gewicht en artikelnummer. Het verhoogt de waarde van een BIM-model in alle projectfasen: het is nuttig voor het ontwerpen, berekenen, bestellen en bouwen van een project. Om er zeker van te zijn dat content waardevol is voor alle projectpartners, is uniformiteit en kwaliteit van groot belang. Daarom hebben we standaardisatie nodig.

Een voorbeeld van een initiatief in de installatiebranche om de wereldwijde BIM-uitdaging aan te gaan is de Extended MEP Content Standard. Samen met een community van bijna 100.000 MEP engineers wereldwijd zet MEPcontent hiermee de nieuwe wereldwijde standaard voor BIM content.

Deze standaard is ontwikkeld als erkenning voor de behoefte aan standaardisatie en uniformiteit in BIM-projecten. Met de laatste release, EMCS 4.0, zijn MEP engineers voorzien van een platformonafhankelijke en wereldwijde standaard voor BIM content. Het is een standaard die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met toonaangevende installateurs en fabrikanten en afgestemd op bestaande internationale standaarden zoals ETIM, COBie, VDI en ISO normen. Het beschrijft duidelijk hoe BIM-objecten worden gebouwd en zorgt voor een hoge kwaliteit en uniforme inhoud die gemakkelijk over de hele wereld kan worden gebruikt.


Uniformiteit en kwaliteit

In een interview over BIM standaarden legt Charles Lekx van het MEPcontent team de waarde van EMCS uit: "Meer dan een lokale BIM-standaard, voldoet content die voldoet aan het EMCS aan de eisen van MEP engineers wereldwijd. Deze standaard is de basis van de content die we maken voor onze BIM-bibliotheek MEPcontent. De EMCS beschrijft duidelijk hoe de content is opgebouwd en kan gemakkelijk door MEP engineers worden gebruikt. Het staat garant voor content van hoge kwaliteit en een consistente workflow gedurende de hele bouwcyclus. Zowel fabrikanten als engineers profiteren ervan, voor een zo goed mogelijke samenwerking.”

Om succesvol te kunnen werken in BIM, moeten we dus als branche afspraken maken in een taal die we allemaal begrijpen. En met de opkomst van BIM en globalisering is standaardisatie belangrijker dan ooit tevoren. Initiatieven zoals EMCS zijn dus hard nodig, en zorgen er voor dat de wereldwijde MEP community uniforme en kwalitatief hoogwaardige modellen kan maken. Modellen die door iedereen correct geïnterpreteerd kunnen worden, en probleemloos naar de werkelijkheid vertaald kunnen worden.