Skip to main content

Wat is een Digital Twin en waarom is het nuttig?

Digital Twins

"Digital Twinning is winning?" Ja, de Digital Twin is anno 2024 niet langer een modewoord. Dergelijke technologische ontwikkelingen (denk aan Internet of Things of IoT en Artificial Intelligence of AI) zijn onmisbaar geworden in het professionele landschap. Maar wat betekenen al deze termen nu precies? En vooral: hoe kunnen Digital Twins de bouwsector slimmer én efficiënter maken? 


 

Wat is een Digital Twin precies?

Digital Twin technology, ook wel Digitale Tweeling genoemd, is een digitale weergave van zogeheten ‘physical objects’. Wanneer ondersteund door Internet of Things (of IoT) en Artificiële Intelligentie (of AI), kan een Digital Twin automatisch worden geüpdatet op basis van aanpassingen in de echte wereld. Digital Twins zijn actuele kopieën van fysieke objecten die informatie leveren over de eigenschappen en toestand van het object. Deze informatie kan bestaan uit fysieke oriëntatie zoals vorm, positie of beweging. Maar vaak gaat het ook om inzicht in andere statussen, interacties en updates. 

Digital twins bieden een niet te onderschatten, analytisch voordeel bij BIM-activiteiten (Building Information Modelling). Door data uit verschillende bronnen, onder meer IoT-apparaten, te verzamelen en te integreren in een 3D-model, krijgen bouwteams een helder beeld van elk onderdeel in een gebouw. Dankzij het gebruik van Digital Twins evolueren ‘BIM-models’ dus naar ‘levende’, automatisch geüpdatete weergaven van de fysieke gebouwen en constructies die ze vertegenwoordigen.


Digital Twins en andere veelgebruikte termen 

Om de meerwaarde van Digital Twins te begrijpen, is het handig als je bekend bent met bepaalde terminologieën. Laten we eens kijken welke dat zijn, en hoe ze de bouwsector ten goede komen:

  • Internet of Things of IoT is een netwerk van apparaten met internettoegang die informatie met elkaar uitwisselen. Deze verbonden apparaten zijn dan ook uitgerust met technologie die hen laat communiceren met andere apparaten via het internet. Bij Digital Twins biedt het IoT het raamwerk dat real-time updates van bijbehorende digitale modellen mogelijk maakt.
  • AI (Artificiële Intelligentie) is een parapluterm voor verschillende elementen. In het algemeen verwijst deze technologie naar een apparaat dat kan leren van externe prikkels om te reageren op commando's of om een doel te bereiken. In de context van Digital Twins wordt AI gebruikt om algoritmes te bepalen. Zo kunnen camera's en CO2-sensoren bijvoorbeeld het gebruik van een ruimte monitoren. Met AI wordt het BIM automatisch bijgewerkt om facilitaire managers te informeren wanneer een ruimte minder wordt gebruikt. Ook kan er een nieuwe  ruimtefunctie worden toegewezen.

Digital Twins stemmen de echte wereld en de virtuele wereld op elkaar af. Ze brengen de impact van de omgeving op een fysiek gebouw aan het licht. Wanneer bovenvermelde technologieën samenkomen, kan een digitale tweeling leren van meerdere bronnen. En zich automatisch aanpassen om de status, conditie en positie van zijn tegenhanger in de echte wereld nauwkeurig weer te geven. 


 

Hoe worden Digital Twins toegepast in de bouwsector? 

Het gebruik van Digital Twins biedt voordelen voor iedereen in de bouwsector. De toepassingsgebieden zijn dan ook legio. Dankzij de onmiddellijke levering van gegevens en real-time model-updates helpen ze de nauwkeurigheid van 3D-modellen te verbeteren. Daardoor zijn ze essentieel in verschillende bouwprocessen. Het voornaamste voordeel is wel dat ze de analytische mogelijkheden van BIM verbeteren. De technologie visualiseert de real-time status, werkomstandigheden en positie van fysieke delen, wat 3D-modellen een stuk geraffineerder maakt. Meer nog, het verbetert zelfs het inzicht in tools en andere assets. 

Meer Digital Twins-toepassingen: 

  • Resource Management helpt een informatiestroom te creëren tussen het kantoor en de bouw. Met behulp van automatische datalevering kun je toewijzingsproblemen voorspellen en de arbeidskosten afstemmen op je budget. Resultaat? Efficiënter en budgetvriendelijker werk op de bouwplaats!
  • Besluitvorming: Digitale Tweelingen zijn overdraagbaar aan de klant, wat voortdurende optimalisaties ondersteunt. Het inzicht dat ze bieden, helpt je bij de toekomstige besluitvorming en biedt een onschatbaar inzicht in de dagelijkse werkzaamheden. 
  • Connectiviteit: Digital Twins leveren informatie in een gecentraliseerd platform. Deze technologie doorbreekt de grenzen van BIM, doordat ze automatisch 3D-modellen bijwerken met constructiegegevens. Je kunt de afmetingen van componenten, modeldetails, werkomstandigheden en nog veel meer toevoegen aan de modellen. Op deze manier gaan er geen details verloren, aangezien een model steeds meegroeit met het gebouw.

Ongeacht de specifieke toepassing van de technologie, verbeteren Digital Twins de mogelijkheden van Building Information Modeling (BIM) door daadwerkelijk uitvoerbare bouwprocessen te faciliteren. Modellen die complexe gegevens direct kunnen volgen, opslaan en weergeven, helpen om waardevolle, bruikbare informatie te leveren voor alle bouwfasen. Zeg nu zelf, wie zou zo’n twin niet willen? Van eerste offerte tot de uiteindelijke oplevering: Digital Twins zijn de toekomst van de bouw!