Skip to main content

Connected Construction: De weg naar meer winst?Connected Construction verwijst naar het gebruik van digitale technologieën om de communicatie, samenwerking en efficiëntie in de bouwsector te verbeteren. Er zijn zeker voordelen verbonden aan het toepassen van verbonden bouwpraktijken, maar is het een gegarandeerde weg naar meer winst?

Connected Construction kan helpen om het projectbeheer te stroomlijnen, fouten en herstelwerkzaamheden te verminderen en de productiviteit te verbeteren - wat bijdraagt aan kostenbesparingen en een hogere winstgevendheid. Maar veel bedrijven lopen tegen barrières aan als ze Connected Construction willen omarmen. Dit zijn onder andere de aanloopkosten voor het implementeren van nieuwe technologieën en processen, de impact op de leercurve voor werknemers bij het aanpassen aan andere manieren van werken en de doorlopende kosten voor het onderhouden en updaten van het nieuwe kader.
 

Download ons eBook -  Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk

Veel bouwbedrijven worstelen met een groot aantal problemen die te maken hebben met verouderde systemen, veldapparatuur, geïsoleerde afdelingen en bedrijfsprocessen. Deze problemen omvatten onsamenhangende communicatie, inefficiënte papieren dossiers en andere vormen van handmatige verwerking, data-eilanden, slecht zicht op projecten, verouderde offertes en projectramingen en het onvermogen om accurate voorspellingen te doen over toekomstige projectkosten, tijdlijnen en winstgevendheid. GlobalData Plc. Drake, C. , Williams, D., en Armengol, S. 2022. Verbonden bouwen: Een nieuwe technologische mindset voor een nieuw tijdperk. (p.06)


 

Hier zijn drie bewezen manieren waarop connected construction bouwbedrijven kan helpen om winstgevender te zijn.

 1. Beter beheerde projecten en meer gestroomlijnde processen

  Connected Construction technologieën - zoals cloud-gebaseerde software en communIcatietools - maken real-time samenwerking en communicatie tussen belanghebbenden bij projecten mogelijk. Dit vertaalt zich in beter beheerde projecten waarbij iedereen effectief samenwerkt en kostbare vertragingen, fouten en herstelwerkzaamheden worden beperkt. 

  Als er real-time gegevens beschikbaar zijn, kunnen projecteigenaren en andere belanghebbenden snel beter geïnformeerde beslissingen nemen. Gegevens die zijn verzameld door sensoren, drones of andere technologie kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de voortgang te bewaken, het gebruik van apparatuur en materiaal te volgen en potentiële problemen op te sporen voordat het dure problemen worden. Met mobiele apparaten zoals smartphones en tablets hebben werknemers in real-time toegang tot gegevens, waardoor ze minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar informatie of het wachten op goedkeuringen.

  Samengevat helpt Connected Construction fouten te verminderen en veel processen te versnellen, zodat projecten op tijd en binnen budget worden afgerond.
   

  Download ons eBook -  Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk
   


   

 2. Beperk risico's en vermijd extra kosten

  Connected Construction processen kunnen helpen bij het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen tijdens de verschillende fasen van het bouwproject, maar ook tijdens de beheerfase van de levenscyclus. Met Building Information Modelling (BIM) bijvoorbeeld kunnen verschillende belanghebbenden al in de planningsfase bouwscenario's visualiseren. Op deze manier kunnen besluitvormers en andere belanghebbenden duidelijk de kosten en milieueffecten zien van de materialen die ze gebruiken. 

  Het optimaal benutten van de gegevens van verschillende verbonden technologieën heeft een duidelijke invloed op de kosten en winst van een project. Het verzamelen van real-time gegevens en het bewaken van de uitvoering van projecten of de prestaties van gebouwen helpt bijvoorbeeld bij het optimaliseren van de toewijzing van middelen. Het helpt ook bij het minimaliseren van verspilling door overbestellingen, inefficiënte logistiek of magazijnplanning en ondermaatse prestaties van het gebouw of de onderdelen ervan. 

  Real-time samenwerkingstools die worden gebruikt voor planning, ontwerp of uitvoering op locatie maken efficiëntere communicatie en besluitvorming tussen belanghebbenden mogelijk. Dit alles helpt om de kosten te verlagen die gepaard gaan met projectvertragingen. Verbonden bouwtechnologieën kunnen ook helpen bij het identificeren van potentiële veiligheidsproblemen door proactieve maatregelen mogelijk te maken om ongevallen of letsel te voorkomen. Dit vermindert op zijn beurt de ontberingen en kosten die gepaard gaan met incidenten op de werkplek.
   

  Download ons eBook -  Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk


   

 3. Verbeter de prestaties en het moreel van werknemers en genereer tegelijkertijd extra zakelijke kansen

  Zoals eerder uitgelegd, geven Connected Construction technologieën belanghebbenden in real-time toegang tot informatie en gegevens, waardoor hun werk wordt gestroomlijnd en ze minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar informatie of het wachten op goedkeuringen. Dit kan leiden tot snellere voltooiing van taken, waardoor de algehele productiviteit en winstgevendheid toenemen. Werknemers zijn dan direct beschikbaar om nieuwe projecten te starten of kunnen zich richten op activiteiten met een grotere toegevoegde waarde.

  Door real-time gegevens te verstrekken over de voortgang van het project, het gebruik van hulpmiddelen en mogelijke problemen, kunnen belanghebbenden bij projecten dankzij connected construction beter geïnformeerde beslissingen nemen en snel reageren op veranderende omstandigheden. Verbonden bouwen kan ook een positief effect hebben op het moreel van werknemers door handmatig en vervelend werk te verminderen, een veilige werkomgeving te garanderen en werknemers de kans te geven om de nieuwste geavanceerde technologie te leren gebruiken. Dit helpt allemaal bij het aantrekken en behouden van toptalent. 

  Connected Construction technologieën kunnen ook helpen om de communicatie en samenwerking met klanten te verbeteren, zodat projecteigenaren ervoor kunnen zorgen dat aan de behoeften en verwachtingen van deze belanghebbenden wordt voldaan. Dit kan bouwbedrijven helpen om sterke klantrelaties op te bouwen en herhaalopdrachten binnen te halen.

  Download ons eBook -  Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk

   

Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk

De invloed van Connected Construction op de winstgevendheid hangt af van verschillende factoren, waaronder de omvang en complexiteit van projecten, de specifieke technologieën en processen die worden gebruikt en het vermogen van bedrijven om deze praktijken effectief te integreren in hun bestaande workflows. 

Connected Construction technologieën zullen op zichzelf geen geld opleveren; het is essentieel om de gegevens die ze leveren optimaal te benutten en te gebruiken om de samenwerking met de belanghebbenden van het project te verbeteren en beter geïnformeerde en afgestemde beslissingen te nemen. 
 

Deze antwoorden en nog veel meer vindt u in ons  eBook ‘Connected Construction, een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk’. We laten zien wat u tegen zou kunnen komen in het traject naar digitale transformatie. Er staan ook voorbeelden in van bouwbedrijven die al stappen hebben gezet door te investeren in innovatieve technologie. U leest wat hen dat oplevert. Met al deze informatie kunt u zich alvast voorbereiden op de toekomst van uw bouwbedrijf!

En lees wat digitale transformatie voor (de toekomst van) uw bedrijf kan betekenen.

Over de auteur

Thanée Reyserhove is Global Digital Content Marketing Specialist - en werkte eerder al geruime tijd als ervaren BIM Consultant en Trainer - bij Trimble voor de Benelux en Frankrijk met als focus Connected Construction. Haar belangrijkste drijfveer is om bouwbedrijven te voorzien van alle juiste informatie om op een effectieve manier BIM Modeling software en Connected Project Management software te implementeren en ze te ondersteunen op hun Digitale Transformatie reis. Haar achtergrond als interieurontwerpster en creatieve wereldreis zorgen ervoor dat ze buiten de geijkte paden denkt en niet bang is om een stap extra te zetten. Letterlijk, want in haar vrije tijd houdt ze van stevige hike- en paddleboardtochten in de natuur met haar hond.

Profile Photo of Thanée Reyserhove