Skip to main content

Genderstereotypen doorbreken: Vrouwen aanmoedigen om een STEM-carrière in de bouw na te strevenWelke beelden komen er bij je op als je aan de bouw denkt? Waarschijnlijk mannen met helmen en gereedschapsriemen. De bouwsector wordt van oudsher gedomineerd door mannen en vrouwen vormen slechts een klein percentage van het personeelsbestand. Maar nu de vraag naar STEM-vaardigheden (STEM = wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) blijft groeien, is er een stimulans om meer vrouwen te interesseren voor een loopbaan in de bouw. Met de hulp van (overheids)instellingen en vooruitstrevende bedrijven doorbreken vrouwen genderstereotypen en drukken ze hun stempel op de wereld van bèta/techniek, met name in de bouwsector.

In deze blogpost gaan we dieper in op de uitdagingen waarmee vrouwen op dit gebied worden geconfronteerd, de inspanningen die worden geleverd om meer vrouwen aan te trekken voor een STEM-carrière in de bouw én horen we van inspirerende vrouwen bij Trimble die zich met succes door deze sector hebben geworsteld.Uitdagingen voor vrouwen in STEM-loopbanen in de bouw

De uitdagingen waar vrouwen in STEM-loopbanen in de bouw mee te maken hebben, zijn veelzijdig en vereisen een allesomvattende aanpak. Een belangrijke uitdaging is het gebrek aan vrouwelijke rolmodellen en mentoren in de sector. Zonder vertegenwoordiging op de hoogste niveaus kan het moeilijk zijn voor vrouwen om zich een toekomst in de bouw voor te stellen. 
Daarnaast kunnen werkculturen en vooroordelen een vijandige of onvriendelijke omgeving creëren voor vrouwen, wat leidt tot gevoelens van isolatie en beperkte doorgroeimogelijkheden. 
Een andere uitdaging zijn dan weer de fysieke eisen van de sector, die voor sommige vrouwen ontmoedigend kunnen zijn. 

Door deze uitdagingen te erkennen en er actief aan te werken om ze te overwinnen, kan de sector inclusiever worden en deuren openen voor vrouwen om uit te blinken in STEM-loopbanen in de bouw.


 

Waar blijven die vrouwen in de bouw?

Als het gaat om STEM-loopbanen zijn vrouwen in de technische sector zwaar ondervertegenwoordigd, en de bouwsector is daarop geen uitzondering. Vandaag de dag zijn er 27.193 vrouwen actief in de bouw als werknemer, werkneemster of zelfstandige. Dit is een stijging van 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en in de afgelopen vijf jaar is het aantal vrouwen dat in de bouw- en installatiesector werkt aanzienlijk gestegen, volgens een analyse van bouwfederatie Embuild. Hoewel de toename prominenter is onder vrouwelijke bedienden, blijft de algehele vertegenwoordiging van vrouwen in de sector met 1,2% beperkt. 

De bouwsector biedt echter tal van carrièremogelijkheden voor vrouwen buiten de traditionele fysieke beroepen. Er zijn functies beschikbaar als projectmanager, ingenieur en zelfs directeur. Omdat de sector voortdurend nieuw talent nodig heeft, biedt de bouw werkzekerheid en stabiliteit. Hoewel het aantal vrouwen in leidinggevende functies toeneemt, is er nog werk aan de winkel om de vertegenwoordiging onder arbeiders te vergroten.

Een van de belangrijkste redenen voor de genderkloof in STEM-loopbanen, waaronder engineering in de bouw, is de perceptie dat deze vakgebieden meer geschikt zijn voor mannen. Deze perceptie zit diep geworteld en begint al op jonge leeftijd, waarbij meisjes vaak worden ontmoedigd om een carrière in de techniek na te streven. Als gevolg hiervan worden veel vrouwen geconfronteerd met uitdagingen en obstakels bij het betreden van en carrière maken in deze sectoren.

Om hier iets aan te doen, promoot Embuild een loopbaan in de bouw actief onder vrouwen door middel van imagocampagnes en vrouwennetwerken, met als doel meer vrouwen aan te trekken. Deze inspanningen zijn cruciaal om het tekort aan arbeidskrachten in de sector aan te pakken en vrouwen in staat te stellen een bevredigende en lonende carrière in de bouw na te streven.De voordelen van meer vrouwen in de bouw

Diversiteit in de bouwsector brengt een groot aantal voordelen met zich mee. Eerst en vooral bevordert een grotere diversiteit een meer inclusieve en gastvrije werkomgeving voor alle werknemers, ongeacht hun geslacht of achtergrond. Dit kan leiden tot meer werktevredenheid en een hogere retentiegraad van werknemers. 
Daarnaast zorgt diversiteit voor frisse perspectieven en innovatieve ideeën, wat de creativiteit en probleemoplossende vaardigheden binnen teams bevordert. Studies hebben aangetoond dat diverse teams effectiever zijn in het vinden van oplossingen en het behalen van succes.

Bovendien kan het hebben van meer vrouwen in de bouwindustrie helpen om stereotypen te doorbreken en maatschappelijke verwachtingen uit te dagen. Door succesvolle vrouwen in deze functies te laten zien, worden jonge meisjes en vrouwen aangemoedigd om voor een carrière in bèta/techniek te kiezen. Dit helpt bij het creëren van een meer inclusieve en ondersteunende industrie voor iedereen, ongeacht geslacht.

Bovendien kunnen diverse bedrijven zich vaak beter aanpassen aan veranderingen en zijn ze beter toegerust om te voldoen aan de behoeften van een steeds diverser klantenbestand. Door diversiteit te omarmen kan de bouwsector een schat aan onaangeboord talent aanboren en meer innovatie en succes behalen.

Veelbelovende initiatieven om meer meisjes en vrouwen in STEM-beroepen aan te moedigen 
Er zijn veelbelovende initiatieven gaande om meer vrouwen aan te moedigen voor een carrière in de bouw en om de genderkloof in de sector te overbruggen. Eén zo'n initiatief is het opzetten van mentorschapsprogramma's, waarbij ervaren vrouwelijke professionals jonge vrouwen die het vak ingaan, begeleiden en mentorschap bieden. Deze programma's bieden waardevolle ondersteuning, advies en netwerkmogelijkheden die vrouwen helpen om de uitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen het hoofd te bieden. 

Een ander initiatief is het creëren van beurzen en subsidies speciaal voor vrouwen in bouwgerelateerde STEM beroepen, waardoor onderwijs toegankelijker en betaalbaarder wordt. 
Daarnaast promoten organisaties en leiders in de sector actief genderdiversiteit en inclusie door middel van publieke campagnes en bewustmakingsinitiatieven. 

Deze inspanningen trekken niet alleen meer vrouwen aan in de bouw, maar bevorderen ook een inclusieve en diverse bedrijfstak waar iedereen van profiteert.


 

Uitdagingen overwinnen en bouwen aan succes - Persoonlijke verhalen van Trimble's vrouwelijke ingenieurs

Bij Trimble drukken vrouwen hun stempel op de wereld van STEM  en doorbreken ze genderstereotypen in de bouwindustrie. We spraken met een aantal fantastische vrouwen bij Trimble die met succes hun weg hebben gevonden in dit traditioneel door mannen gedomineerde vakgebied. Hun verhalen dienen als een krachtige herinnering dat vrouwen kunnen uitblinken in STEM-carrières en kunnen bijdragen aan de groei en het succes van de industrie.
 

Hilke Zijstra, Growth Marketing Manager EMEA bij Trimble, heeft een werktuigbouwkundige achtergrond aan de universiteit van Delft, waar ze altijd de enige vrouw was in projectgroepen. Ze werd tijdens haar opleiding regelmatig anders behandeld dan haar mannelijke collega's en kreeg op haar werk zelfs te maken met vervelende vragen van collega's over moederschap en carrière.

Op de vraag hoe we meer vrouwen kunnen aanmoedigen om voor een carrière in STEM en/of de bouw te kiezen, zei ze:

"Er wordt vaak gesuggereerd dat meisjes gewoon niet geïnteresseerd zijn in STEM-onderwerpen. Als ik mijn dochters met Lego zie spelen, kan ik dat moeilijk geloven. In elk geval denk ik dat het goed is om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met STEM. Om ze nieuwsgierig te maken, hun interesse vast te houden en ze de verschillende mogelijkheden in dit carrièregebied te laten zien. Daarom is het zo belangrijk dat meisjes en vrouwen rolmodellen hebben, die hen niet alleen vertellen wat er mogelijk is, maar het ook echt laten zien."

Bij Trimble heeft ze het gevoel dat ze dezelfde kansen krijgt als haar mannelijke collega's.Amanda Fox, een Senior Product Marketing Manager bij Trimble, deelde haar reis door een carrière als ingenieur na haar afstuderen in Industrial Engineering aan de Northeastern University. 
Tijdens haar carrière voelde ze zich sterk gesteund als vrouw, maar ze realiseerde zich ook het gebrek aan vrouwen in het personeelsbestand. 

Op de vraag hoe ze tegen barrières aanliep in haar carrière en hoe ze die overwon, zei ze:
"Het meest uitdagende deel is het gebrek aan vrouwelijke collega's. Het is niet ongewoon om de enige vrouw in een vergadering te zijn en het gebrek aan vrouwen in leidinggevende functies kan zeker nog wat verbetering gebruiken. Daarom is het heel belangrijk dat vrouwen elkaar optillen, natuurlijk persoonlijk, maar nog meer professioneel. Geef complimenten waar ze op hun plaats zijn, nodig collega's uit voor vergaderingen, meld je aan als mentor of vraag een collega gewoon mee uit lunchen. Ook (hoewel controversieel) geloof ik dat praten over salarissen elkaar alleen maar helpt." 

Bij Trimble heeft ze een stem en waardeert ze de mogelijkheden van de ERN's (Employee Resource Networks) en het Benefit & Wellness team van het bedrijf.
Deze vrouwen bij Trimble doorbreken barrières en bewijzen dat geslacht nooit iemands mogelijkheden in de bouwindustrie mag beperken. Hun verhalen dienen als een krachtige herinnering dat vrouwen kunnen uitblinken in bèta/technische carrières en kunnen bijdragen aan de groei en het succes van de industrie.


 

Toekomstige generaties mondig maken - Hoe meer vrouwen betrekken bij engineering en bouw

Terwijl we streven naar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de bouwsector, is het van cruciaal belang om toekomstige generaties vrouwen de kans te geven en te inspireren voor een carrière in de techniek en de bouw. Hier zijn een paar belangrijke strategieën om meer vrouwen bij deze vakgebieden te betrekken.

  1. Onderwijs en bewustwording: Meisjes aanmoedigen om zich van jongs af aan te verdiepen in STEM-vakken is essentieel. We kunnen belangstelling voor techniek en bouw kweken door bèta/technisch onderwijs op scholen te stimuleren en middelen en mentorprogramma's beschikbaar te stellen. Daarnaast kan het vergroten van het bewustzijn over de diverse carrièremogelijkheden op deze gebieden helpen om stereotypen te bestrijden en meisjes te inspireren om deze paden te overwegen.
  2. Vrouwelijke rolmodellen en mentorschap: Vrouwelijke ingenieurs en bouwprofessionals kunnen dienen als krachtige rolmodellen voor aspirant-vrouwen in deze sectoren. Door succesvolle vrouwen in deze functies onder de aandacht te brengen en mogelijkheden voor mentorschap te bieden, kunnen we een ondersteuningssysteem creëren dat jonge vrouwen begeleidt en kracht geeft tijdens hun educatieve en professionele reis.
  3. Stereotypen doorbreken: Het is van cruciaal belang om stereotypen die vrouwen ontmoedigen om een ingenieurs- en bouwcarrière na te streven, uit te dagen en te doorbreken. Door de prestaties en bijdragen van vrouwen op deze gebieden te benadrukken, kunnen we mythes en misvattingen helpen ontkrachten. Daarnaast is het bevorderen van diverse en inclusieve werkplekken die de bijdragen van vrouwen waarderen en respecteren van vitaal belang voor het stimuleren van meer betrokkenheid van vrouwen.
  4. Ondersteunend beleid en initiatieven: Overheden, bedrijven en brancheorganisaties spelen een cruciale rol bij het creëren van ondersteunend beleid en initiatieven die meer vrouwen aanmoedigen om in de techniek en bouw te gaan werken en carrière te maken. Dit kunnen maatregelen zijn zoals het verstrekken van beurzen en financiële steun, het implementeren van beleid voor gendergelijkheid op de werkplek en het pleiten voor diversiteit en inclusie in de sector.
     

Door deze strategieën uit te voeren en samen te werken, kunnen we toekomstige generaties vrouwen in staat stellen een carrière in de techniek en bouw na te streven en zo zorgen voor een meer diverse, inclusieve en innovatieve industrie voor iedereen. Laten we barrières slechten en de volgende generatie vrouwelijke ingenieurs en bouwvakkers inspireren.
 

Over de auteur

Thanée Reyserhove is Global Digital Content Marketing Specialist - en werkte eerder al geruime tijd als ervaren BIM Consultant en Trainer - bij Trimble voor de Benelux en Frankrijk met als focus Connected Construction. Haar belangrijkste drijfveer is om bouwbedrijven te voorzien van alle juiste informatie om op een effectieve manier BIM Modeling software en Connected Project Management software te implementeren en ze te ondersteunen op hun Digitale Transformatie reis. Haar achtergrond als interieurontwerpster en creatieve wereldreis zorgen ervoor dat ze buiten de geijkte paden denkt en niet bang is om een stap extra te zetten. Letterlijk, want in haar vrije tijd houdt ze van stevige hike- en paddleboardtochten in de natuur met haar hond.

Profile Photo of Thanée Reyserhove