Skip to main content

Duurzaamheid in het werkproces en de bedrijfsvoering

 

Groen ondernemen door logistieke processen te optimaliseren, 3D te modelleren, online te managen en stap voor stap te werken aan een papierloze bouw. Niet alleen op de bouwplaats, maar ook op kantoor én onderweg liggen tal van mogelijkheden om (werk)processen en bedrijfsvoering te verduurzamen. Tijdens de eerste aflevering van de online serie Duurzaamheid in aanbouw – een initiatief van Trimble Construction Benelux – kijken we samen met Van Dorp Installaties naar de mogelijkheden.

 

Yvonne den Boon (Customer Success bij Trimble) bracht voor deze uitzending een bezoek aan Rotterdam, waar Paul van Dorp (Adjunct-directeur Commercie bij Van Dorp Installaties) haar meenam langs een aantal duurzame initiatieven en projecten. “Wij hebben deze wereld te leen en kunnen hem niet uitputten. Dat vinden wij een belangrijke verantwoordelijkheid, die we willen opnemen in onze bedrijfsvoering, onze logistiek én onze panden”, vertelt Paul. “Ons energieadviseursteam en Van Dorp City Solutions (CISO) zijn mooie initiatieven in dit kader, die bijdragen aan CO2-besparing én aan een betere wereld. Samen met onze adviseurs hebben wij goed naar onze CO2-uitstoot gekeken. Een groot deel van deze uitstoot bleek te komen van onze kantoren, die we energiearm hebben gemaakt met een energielabel A en zonnepanelen. Een grote verbruiker die toen nog overbleef, was ons vervoer/de uitstoot van onze bedrijfsbussen. Daarmee zijn we nu ook aan de slag, middels elektrisch rijden. Maar ook met CISO, waarbij monteurs in de steden met de (elektrische) fiets, scooter, te voet en/of het openbaar vervoer naar hun werklocaties gaan. Toch blijft er altijd wat CO2-verbruik over. Dat hebben we afgelopen jaar weten te compenseren door een bos in Afrika te planten. Komend jaar willen we kijken hoe we de CO2-besparingen ook in onze projecten kunnen realiseren, om op die manier CO2-neutraal te zijn.”

 

Leefbare stad

Als eerste stop neemt Paul Yvonne mee naar Nick Noordzij (bedrijfsleider van City Solutions), die meer vertelt over dit unieke logistieke concept. “Wij zijn twee jaar geleden met CISO gestart, vanuit een probleem dat kwam vanuit de buitendienst. Onze monteurs zaten in de stad soms meer in de auto dan dat ze aan het werk waren, en dat was natuurlijk niet de bedoeling.” Als organisatie doet Van Dorp geen grote(re) projecten, maar technisch beheer. “Dit betekent dat onze monteurs vaak van A naar B moeten. In de stad is dat best lastig met de auto en in de toekomst wordt dit alleen maar lastiger, terwijl het werk in de stad alleen maar meer zal worden. Daarom hebben we ons businessmodel van monteur, busje en klant onder de loep genomen. We hebben een elektrische fiets besteld en zijn ons in de stad gaan vestigen, tussen onze klanten. Van hieruit zijn we het concept verder gaan ontwikkelen.” Een mooi voorbeeld hiervan is de Triple, waarmee ook grotere materialen eenvoudig door de stad vervoerd kunnen worden. Bovendien kan Triple gewoon op de stoep geparkeerd worden. “Inmiddels hebben we onze hele logistieke keten verduurzaamd. Dit is natuurlijk een containerbegrip, maar voor Van Dorp houdt dit bijvoorbeeld in dat we onze pakketjes niet meer laten afleveren in de stad. Alle materialen die onze monteurs nodig hebben, worden buiten de stad geleverd en met elektrisch vervoer verzameld en naar ons toe gebracht. Hierdoor hoeven minder vrachtwagens voor ons de stad in te rijden en zorgen wij dat de stad leefbaarder is. We hebben nu al veel buitendienstmedewerkers die met de fiets naar hun klussen gaan en al ons binnenpersoneel komt met het openbaar vervoer. Het is nog geen slogan van ons, maar we gaan steeds meer gebruik maken van de faciliteiten die de stad al heeft. Onze ambitie voor de toekomst is dat elke grote stad in Nederland zo’n CISO-vestiging krijgt.”

 

Tips voor verduurzaming

Het CISO-concept is slechts één voorbeeld van verduurzaming in het bouwproces. Dat er nog veel meer manieren zijn, illustreert Ralph Vroegop (Salesmanager Buildings Construction Field Systems bij Trimble) aan de hand van een drietal tips:

 1. Beperk de reisbewegingen van je professionals op de bouwlocatie door gebruik te maken van Remote Assistant. “Veel problemen worden veroorzaakt door het verkeerd interpreteren van de (2D) tekeningen op de bouwlocatie. Remote Assistant ondervangt dit. Deze tool zorgt er namelijk voor dat de mensen op kantoor de professionals op de bouwlocatie kunnen helpen, terwijl zij beiden dezelfde informatie zien.”

 2. Verminder papierverbruik door gebruik te maken van digitale technologie zoals een tablet of smartphone. “Hiermee kun je niet alleen je tekeningen in 2D benaderen, maar zelfs in 3D.”

 3. Reduceer je meetfouten door gebruik te maken van digitale lasertechnologie. Bijvoorbeeld door een Total Station op te zetten op de bouwplaats. “Hierdoor zorg je dat alle metingen op 2 mm nauwkeurig worden ingemeten en hoef je minder terug naar de bouwplaats om nieuwe metingen te doen.”

 

Circulaire nieuwbouw

Een tweede locatiebezoek die Paul en Yvonne afleggen, is de gymzaal op Rotterdam Heijplaat; een voorbeeld van circulaire nieuwbouw, uitgevoerd door het Van Dorp energieadviseursteam. “Circulaire nieuwbouw houdt in dat het gebouw optimaal geschikt moet zijn voor hergebruik in de toekomst. Hierdoor hebben we geen nieuwe materialen nodig, maar kunnen we met het gebouw zelf al heel veel doen”, vertelt Paul. “Het Van Dorp energieadviseursteam bestaat uit zeven mensen, die specifiek zijn aangesteld om met opdrachtgevers in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over de verduurzaming die zij in hun projecten kunnen bereiken. Welke mogelijkheden zitten er in ieder project? Welke verplichtingen zijn er al of zitten er aan te komen? Zo proberen we de CO2-besparing in de praktijk mogelijk te maken en de wereld weer een stukje beter te maken, als compensatie van onze eigen CO2-uitstoot.”


“De aanbesteding van de gymzaal hebben wij gezamenlijk opgepakt met LIAG architecten + bouwadviseurs en bouw- en aannemingsbedrijf Meerbouw Rotterdam”, vertelt Stephan Leveling (Energie Adviseur bij Van Dorp). “Een onderdeel van de uitvraag vanuit de gemeente was een duurzame gymzaal. Dit komt met name terug in de circulaire gedachte, met een houten balkenconstructie en houten beplating voor de binnenzaal – die tevens een positief akoestisch effect heeft. Het gehele gebouwskelet is demontabel, maar ook in het bouwen zelf hebben we nagedacht over circulariteit. Zo zijn de wandtegels in de kleedkamers hergebruikt uit andere projecten. Vanuit de techniek was onze ambitie om een energieleverende gymzaal te maken. De zonnepanelen op het dak leveren hier een belangrijke bijdrage aan.”

 

‘Wie nu niet start, is te laat’

Veel bedrijven zien de bouwmarkt boomen, in de positieve zin van het woord. “Daar staat echter tegenover dat (1) de marges laag zijn geworden, (2) het voor iedereen een uitdaging is om nieuwe mensen te vinden en (3) dat de processen en technologie die ingezet worden, niet voldoende geadopteerd worden”, meent Yves Vael (Senior Accountmanager bij Trimble). “De uitdaging voor ons is dus om met de teams die we wél hebben, meer rendement te behalen.” Om dit mogelijk te maken, moeten we volgens hem kijken naar drie factoren:

 1. De processen moeten gewijzigd worden, om nieuwe technologie te kunnen adopteren.

 2. We moeten effectief gaan kijken naar de mensen: hoe brengen we – van werkvloer t/m management – effectief de juiste informatie ter beschikking?

 3. En kunnen we technologie effectief inzetten om meerwaarde te behalen?

Trimble heeft hiervoor de Quick Scan ontwikkeld. “Deze scan zorgt ervoor dat we samen binnen de organisatie kunnen kijken hoe processen van C-level (management) t/m de mensen op de vloer effectief geoptimaliseerd kunnen worden”, aldus Yves. “Maar ook dat we kijken naar waar technologie kan bijdragen om die efficiëntie te bereiken. Zodanig, dat bedrijven met dezelfde mensen meer werk kunnen uitvoeren, de faalkosten dalen en meer rendement wordt behaald. Wie nu niet start, is te laat.”

 

Wil je de volledige uitzending over ‘Duurzaamheid in het werkproces en de bedrijfsvoering’ terugkijken? Klik dan hier! De uitzending duurt slechts 20 minuten. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor verduurzaming in jouw werkprocessen? Neem dan contact op met jouw Trimble adviseur.


 

Duurzame dilemma’s

In de rubriek Duurzame dilemma’s legt Yvonne een aantal dilemma’s voor aan Paul, die hij alleen mag beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’:

 1. De CO2-uitstoot van het gebruik van vastgoed zal moeten worden doorbelast aan vastgoedeigenaren: NEE.

 2. De woningeigenaar die nu niet investeert in duurzame oplossingen, is de klos: JA.

 3. Alleen door gedragsverandering en het bijstellen van onze woonwensen, kunnen wij verduurzamen: NEE.

 4. Installaties zoals bijvoorbeeld een warmtepomp zou je niet moeten kopen, maar afrekenen per verbruik: NEE.

 5. Voor alle geleverde materialen van een pand moet een verwijderingsbijdrage worden betaald door vastgoedeigenaren, zoals we bij consumenten al kennen: NEE.

 6. Ieder gebouw zal volledig uit elkaar gehaald moeten kunnen worden, voor hergebruik van materiaal: JA.

 7. Opdrachten zouden gegund moeten worden aan degene met de meest duurzame oplossing: JA.

Paul licht punt 5 graag iets verder toe: “Ik vind wel degelijk dat vastgoedeigenaren een grote, belangrijke rol hebben. Volgens mij moet dit echter op een andere manier worden ingevuld, zodat het gebouw een aantrekkelijk gebouw wordt om te gebruiken en om te huren, in plaats van dat dit via een soort boeteclausule gaat. Dus niet de verwijderingsbijdrage, maar bijvoorbeeld de voorwaarde van een gunstig energielabel voor verhuur.”