Skip to main content

Wat is een gemeenschappelijke dataomgeving (CDE) en hoe wordt deze gebruikt in de bouw?

 

Bouwprojecten produceren een enorme hoeveelheid gegevens, die worden verspreid over een groot aantal belanghebbenden, met behulp van een grote verscheidenheid aan software en tools. Als architectuur-, ingenieurs- en bouwteams (AIB) manieren zoeken om dubbel werk en verspilling te verminderen, komen ze er vaak achter dat het gebruik van een gemeenschappelijke dataomgeving of Common Data Environment de sleutel is. 

Wat is een gemeenschappelijke gegevensomgeving? 

Een gemeenschappelijke gegevensomgeving is een browser-gebaseerde toepassing die voorziet in gecentraliseerde opslag, toegang en delen van alle gegevens met betrekking tot een bouwproject.

Dit kan omvatten:

 • Traditionele BIM-modellen

 • Contracten

 • Schattingen

 • Rapporten

 • Gedetailleerde materiaalspecificaties

 • Installatie details 

 • En meer.

Multidisciplinaire projectbetrokkenen hebben overal toegang tot de CDE met behulp van een computer, mobiele telefoon, tablet, of machines in het veld. 

CDE's worden gebruikt in een breed scala van bouwprojecten, waaronder zware civiele projecten en commerciële gebouwen. Deze grootschalige bouwprojecten omvatten een complex web van belanghebbenden en zijn afhankelijk van de uitwisseling van grote hoeveelheden gegevens. Een CDE vergemakkelijkt deze uitwisseling door iedereen, van ontwerpers tot aannemers en eigenaars, gemakkelijk toegang te geven tot real-time projectgegevens. 

 

Waarom bouwprojecten een gemeenschappelijke gegevensomgeving nodig hebben

Een gemeenschappelijke gegevensomgeving is de enige bron van waarheid voor alle belanghebbenden

Nog voordat het ontwerp begint, worden onderzoeksgegevens verzameld. De hoeveelheid informatie en mensen die bij een project betrokken zijn, neemt vanaf dat moment een steeds grotere vlucht.

Gemeenschappelijke gegevensomgeving belanghebbenden 

Architecten, ontwerpers, ingenieurs en aannemers verzamelen en delen gegevens om een bouwbaar model te genereren en relevante projectinformatie vast te leggen. Onderaannemers vertrouwen op het model om hun producten te leveren, en soms om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. In het veld kunnen machinebesturingssystemen verbinding maken met het model en vervolgens as-built gegevens en taakstatussen terugsturen naar de database.

De CDE is het centrale verbindingspunt voor al deze activiteiten en dient als een enkele bron van waarheid voor alle projectgegevens. 

 

Het gebruik van een gemeenschappelijke gegevensomgeving voorkomt verloren of onvolledige gegevens

Bovendien komen dubbel werk, fouten en een gebrek aan communicatie tussen belanghebbenden maar al te vaak voor in de bouw. Ontwerpers en aannemers maken bijvoorbeeld vaak hun eigen versies van modellen en werken in hun respectieve softwaretools.

International Foundation Class (IFC) bestandsformaten zijn bedoeld om dit probleem aan te pakken door modellen leesbaar te maken in alle software, maar die deelbaarheid gaat ten koste van de volledigheid. Wanneer ontwerpbestanden worden geconverteerd naar het IFC formaat, gaat een aanzienlijk deel van de gegevens verloren. Bovendien kunnen niet-ontwerpbestanden, zoals contracten en ramingen, in meerdere systemen zijn ondergebracht, waardoor het delen van bestanden tijdrovender en foutgevoeliger wordt dan nodig is. 

49% van de AIB-professionals voert handmatig gegevens in wanneer systemen niet integreren, waardoor de tijd die wordt besteed aan gegevensinvoertaken verdubbelt en de kans op fouten toeneemt. 

Bron: JB Knowledge 2020 Construction Technology Report

 

Bouwbedrijven gebruiken een gemeenschappelijke gegevensomgeving om gegevens te verzamelen voor analyses

Een bijproduct van deze toegang is verbeterde productiviteit en data-analyse mogelijkheden, die AIB belanghebbenden kunnen helpen waarde toe te voegen en concurrerender te zijn. Aannemers zeggen bijvoorbeeld dat betere mogelijkheden voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens een aanzienlijke invloed hebben op hun vermogen om nieuw werk binnen te halen, zo blijkt uit een rapport van Dodge Data and Analytics. De CDE legt de basis voor deze verbeterde mogelijkheden. 

 

Veel voorkomende misvattingen over gemeenschappelijke data-omgevingen

Misvatting #1: Het gebruik van een gemeenschappelijke dataomgeving is te gecompliceerd om productief te zijn

Weerstand tegen het gebruik van CDE's wordt vaak veroorzaakt door dezelfde factoren die het gebruik van technologie in de bouw bemoeilijken: onvoldoende expertise, weerstand tegen verandering en culturele barrières. De indruk bestaat dat het implementeren en gebruiken van CDE's gepaard gaat met een steile leercurve. Maar in werkelijkheid is het tegendeel waar. De meeste CDE's zijn gemakkelijk in gebruik te nemen, en de centralisatie van gegevens vereenvoudigt hun dagelijkse werkprocessen.

Misvatting #2: gemeenschappelijke data-omgevingen verzwakken de data-integriteit

Een andere veel voorkomende misvatting over CDE's is dat ze de integriteit van je data kunnen verzwakken. Veel gebruikers gaan ervan uit dat, als je data beter overdraagbaar maakt, het onvermijdelijk is dat er informatie verloren gaat. En het is waar dat de meeste CDE's niet echt open en data agnostisch zijn. Een goede COB kan echter hetzelfde kwaliteitsniveau van gegevens bieden, ongeacht waar ze vandaan komen. Anders ondermijnt het alle inspanningen om BIM echt te maximaliseren.  

Misvatting 3: Te klein denken als het gaat om een gemeenschappelijke dataomgeving 

Nu de bouwsector verstoord blijft worden door de digitalisering van het bedrijfsleven, aanhoudende tekorten aan arbeidskrachten, nieuwe technologieën en de pandemie, is het voor AIB-bedrijven belangrijk om meer waarde te leveren aan klanten.

Connected Construction wordt algemeen erkend als de beste manier voor bouwbedrijven om concurrerend te blijven en te profiteren van digitale technologieën. Het gebruik van een gemeenschappelijke gegevensomgeving is een belangrijke eerste stap om een datagestuurd bedrijf te worden. 

De CDE elimineert bijvoorbeeld de noodzaak van dubbele voortgangsrapportage tussen onderaannemers, aannemers en bouw-/projectmanagers. Alle partijen hebben in realtime toegang tot dezelfde informatie, waardoor de kans op miscommunicatie en fouten afneemt. 

Connected Construction overbrugt ook de kloof tussen bouw en exploitatie. Een CDE die de bidirectionele gegevensstroom ondersteunt tussen de CDE en de verschillende systemen en hulpmiddelen die bij het project zijn betrokken, maakt geautomatiseerde gegevensaggregatie mogelijk. Informatie over machinebesturing, landmeetkundige gegevens en fotogrammetrie wordt voortdurend teruggekoppeld naar de CDE. Die gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om een digitale as-built en een digitale tweeling van de asset te creëren, die beide operators in staat stellen betere beslissingen te nemen over onderhoud en toekomstige upgrades. 

Volgens Deloitte zou een bedrijf dat een Connected Construction-aanpak heeft omarmd in staat moeten zijn om:

 • Tijd en middelen optimaliseren om procesverbeteringen te realiseren

 • Real-time voortgangsgegevens gebruiken om projectprestaties te verbeteren 

 • De levensduur van apparatuur verlengen door bouwactiva effectiever te beheren

 • Inkoop en toegang tot middelen verbeteren om ontwerpwijzigingen te stroomlijnen

 

Realiseer de waarde van projectgegevens + lever betere bouwresultaten met een gemeenschappelijke gegevensomgeving 

Met alle informatie, mensen en processen die bij een groot bouwproject in beweging zijn, is het belangrijk om een CDE te kiezen die u in staat stelt om meer te doen dan alleen informatie opslaan. De CDE heeft de potentie om de informatiekringloop te sluiten voor alle betrokken partijen gedurende de levenscyclus van een asset. Gegevensbeheer is nog maar het begin.
 

Leer zeven best practices om het maximale uit een CDE te halen.