Skip to main content

Stap voor stap naar een volledig digitale bedrijfsvoering

Slimmer en efficiënter installeren en altijd up-to-date informatie. Volgens die ambitie schakelt Vleugels Beveiliging stap voor stap over naar een volledig digitale bedrijfsvoering. De softwareprogramma’s van Trimble leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Vleugels Beveiliging ontwikkelt, realiseert en onderhoudt duurzame beveiligingsoplossingen voor particulieren, bedrijven en instellingen. Van brandmeldinstallaties, alarminstallaties, mistmachines en toegangscontrole tot en met cameraobservatiesystemen. “Uit ervaring weten wij dat iedere beveiligingsoplossing nauwkeurigheid en maatwerk vereist”, vertelt projectleider Michael Vleugels. “Ter plaatse bekijken we graag de situatie, waarbij we op basis van de klantwensen én eisen van de verzekeraar een inventarisatie van de mogelijkheden maken. In andere gevallen werken we op basis van een bestek, waarbij we suggesties voor verbetering aandragen. Bijvoorbeeld met oog voor een efficiënter, veiliger of praktischer installatieontwerp. Ook verzorgen we bijbehorende (brandmeld)berekeningen en calculaties. Een mooi referentieproject is het nieuwe warehouse van Toolnation, dat wij volledig met Stabicad hebben ontworpen en getekend. Als leverancier van elektrische gereedschappen is Toolnation gebaat bij een goed beveiligde opslag. Dankzij Stabicad konden we hier uitstekend invulling aan geven. Door exact de juiste symbolen voor het beveiligingssysteem aan onze tekening toe te voegen, weten alle betrokken partijen straks precies welke installaties waar moeten komen en is communicatieruis niet aan de orde.”

Flinke tijdsbesparing

Voor haar installatieontwerpen maakte Vleugels Beveiliging jarenlang gebruik van AutoCAD, en later Stabicad LT, dat specifiek is ontwikkeld voor de E- en W-installateur. Bijvoorbeeld omdat met deze software enorm veel tijd kan worden bespaard. “Het programma berekent volledig automatisch hoeveel stuks van een bepaald component in een ontwerp zijn opgenomen”, vertelt Vleugels. “Een uitkomst, omdat het plotten (printen) van technische tekeningen en zelf tellen hierdoor niet meer nodig zijn. Daarnaast zorgt de software voor inzicht. Bijvoorbeeld wanneer wij werken in opdracht van een E-installateur, voert deze installateur in veel gevallen zelf het bekabelingswerk uit. Wij maken hiervoor het ontwerp, waarna de installateur met behulp van onze tekeningen én de automatisch gegenereerde installatieschema’s de juiste bekabeling op de juiste plekken kan monteren. Op basis van de tekeningen kan de eindklant bovendien exact zien wat er voor zijn investering geleverd wordt en hoe de installaties worden opgebouwd. Daarin zijn we volledig transparant.”

Nieuwe (teken)behoeftes

“Als organisatie hebben wij heel bewust gekozen voor Stabicad LT, omdat dit een uitstekend instap-tekenpakket betreft. Bovendien hadden we de meeste functionaliteiten uit Stabicad for AutoCAD nog niet nodig”, benadrukt Vleugels. “Inmiddels is hier verandering in gekomen en gaan wij de stap maken naar Stabicad for AutoCAD. Met name vanwege de coderingsfunctie. De afgelopen jaren heeft onze organisatie een enorme groei doorgemaakt, waardoor nieuwe (teken)behoeftes zijn ontstaan.” Als voorbeeld van een tijdsbesparende functionaliteit noemt hij het automatisch nummeren van componenten. “Sinds kort worden alle nieuwe projecten door ons getekend in Stabicad LT. Bovendien hebben we de eerste stappen gezet in Trimble Connect; een cloudplatform voor samenwerking en het delen van informatie in met name BIM-projecten.”

Up-to-date projectinformatie

Tijdens bouwprojecten staat Vleugels Beveiliging vaak ook in voor een stukje projectbegeleiding, waarbij gecontroleerd wordt of de bekabelingen van de E-installateur conform de tekeningen zijn uitgevoerd. Bij ontwerpwijzigingen wordt bovendien naar passende oplossingen gezocht. “Om dit goed te kunnen organiseren, is up-to-date projectinformatie onontbeerlijk”, aldus Vleugels. “Op dit moment worden de installatietekeningen nog geplot. Als projectleider neem ik de projecttekeningen nog hardcopy mee naar de projecten. Daarom moeten bij ontwerpwijzigingen nog altijd nieuwe tekeningen worden geplot, opgehaald en toegevoegd. Trimble Connect biedt hier op korte termijn een oplossing voor. Doordat het Trimble Connect cloudplatform rechtstreeks in verbinding staat met onze StabiBASE documentbeheertool, hebben we namelijk altijd up-to-date tekeningen en informatie voorhanden. Een volgende stap is om ook de monteurs op de bouw een tablet aan te bieden, waardoor een volledig papierloze bouwplaats ontstaat.”

Afbeelding: Magazijn Toolnation

Volgens Vleugels Beveiliging is digitalisering dé toekomst van de bouw. “Deze digitalisering gaat veel verder dan bijvoorbeeld digitale werkbonnen en planningen. Naast digitaal ontwerpen en controleren zien we bijvoorbeeld mogelijkheden voor digitale logboeken. Bovendien willen we de samenwerking met partners op dit vlak de komende anderhalf jaar optimaliseren. Veel van onze ketenpartners werken al met Stabicad for AutoCAD of Stabicad for Revit. Hierdoor kunnen we in de toekomst mooie samenwerkingen opstarten en informatie uitwisselen in Trimble Connect. In dit geval hoeven geen tekeningen meer rondgemaild te worden. Bovendien ontvangen alle relevante partijen automatisch een notificatie, waarin wijzigingen in de tekeningen zijn doorgevoerd. Zo behoudt iedereen het overzicht, worden clashes en faalkosten voorkomen en wordt het eindresultaat naar het allerhoogste niveau getild.”