Skip to main content

Open BIM voor samenwerking van bouwtechnisch management

Met open BIM wordt de samenwerking tussen projectpartners verbeterd waardoor het bouwproject succesvol wordt afgerond. In een bouwproject werken verschillende disciplines samen om een gebouw neer te zetten. Ieder doet dat in een softwarepakket dat het beste aansluit bij de discipline. Met een open BIM-aanpak kunnen alle partijen samenwerken, ongeacht welke software ze gebruiken.

 

Open BIM vereist open standaarden

Project stakeholders zijn vrij in hun keuze van software. Door het gebruik van open BIM-standaarden zoals BCF, IFC en andere kunnen zij toch goed samenwerken. IFC (Industry Foundation Classes) is een bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie en wordt vooral gebruikt om 3D-model en CAD-georiënteerde informatie over te dragen.

De betekenis van BCF is BIM Collaboration Format. Een BCF file maakt het mogelijk om met BIM collaboration software de bespreking van IFC-bestanden te stroomlijnen. Verschillende BCF tools zoals clash detection software en calculatie software zorgen voor het vroegtijdig opsporen van conflicten (clashes) in het ontwerpproces.


Voordelen van open BIM

Gebruikers van software die niet aansluit bij een open BIM-omgeving zijn enorm veel tijd kwijt aan calculatie en het repareren van issues. Details in bestekken en construction documents kunnen botsen. Denk hierbij aan een deur die de verkeerde kant op draait en daarmee de installatie-unit achter de deur ontoegankelijk maakt. Door tools als BIM clash detection kunnen zowel hard als soft clashes tijdig worden opgespoord en opgelost.

Een van de belangrijkste voordelen van BIMmen is de mogelijkheid om 'botsingen' (clashes) zo vroeg mogelijk op te sporen. Bovendien kan door de samenwerking in een open BIM de informatie vanuit het 3D-model steeds gebruikt worden voor het analyseren van de planning en begroting. Een ander voordeel is dat open BIM zorgt voor betere, realiseerbare ontwerpkeuzes. Zo wordt het proces geoptimaliseerd, faalkosten gereduceerd en komt de opdrachtgever bij oplevering niet voor verrassingen te staan.

 

BIM issue management

Een BIM-manager of BIM-coördinator coördineert het opstellen en uitwisselen van het BIM-proces. Hij legt het master model vast en voegt alle aspectmodellen samen tot een centraal coördinatiemodel.

BCF tools zoals modelbeoordeling en clash detectie zorgen voor een effectief probleembeheer. Daarmee voert een BIM manager vervolgens een modelcheck en clashdetectie uit. Dit betekent dat hij de software laat zoeken naar onderlinge afwijkingen en controleert of alle informatie aanwezig is en of die informatie voldoet aan de gestelde eisen.

De modelleur die een clash moet oplossen, wordt door gebruik van BCF direct naar de juiste plek in het BIM model in zijn eigen BCF tool geloodst. Hij krijgt daar gelijk de beschrijving van de clash te zien. De snelle manier om bij de betreffende objecten te komen bespaart tijd en energie. Daarnaast wordt re-engineering voorkomen.

Voor de BIM-coördinator is er veel tijdwinst. Problemen kan hij met BCF via internet direct doorgeven aan het teamlid dat er iets aan moet doen. En waar BIM structural engineers en architecten eerder veel handmatig werk moesten doen, kunnen aanpassingen in een BIM veel sneller of zelfs volledig geautomatiseerd worden doorgevoerd.


Trimble Connect

“Trimble Connect is een samenwerkingsplatform, een platform voor issue management en construction documents management in de cloud”

In Trimble Connect kunnen opdrachtgevers, ontwerpers, uitvoerders en andere belanghebbenden samenwerken aan BIM-projecten. Trimble Connect is een samenwerkingsplatform voor issue management en construction documents management in de cloud. Hierdoor kan zowel de constructeur, calculator, installateur als de MEP-ingenieur aan hetzelfde project werken en de informatie via de cloud bekijken, beheren, delen en hieraan refereren in het eigen softwarepakket.

 

Open BIM-viewer en BIMcollab

Trimble Connect stelt gebruikers tijdens het gehele BIM proces in staat om efficiënt te werken, dankzij de tools voor clashdetectie en teambeheer. Trimble Connect heeft daarnaast een geavanceerde open BIM-viewer die diverse bestandsformaten kan openen en combineren, onafhankelijk van het programma waarin de modellen zijn gemaakt.

De integratie van Trimble Connect met BIMcollab biedt gebruikers de mogelijkheid in real-time samen te werken. Er zijn BCF Managers (plug-ins) beschikbaar voor alle populaire BIM-tools, zoals Navisworks, Revit, Solibri, ARCHICAD en nog veel meer. Daarmee kunt u problemen identificeren, filteren, bewerken en becommentariëren in uw eigen BIM-software in de context van het hele BIM proces.

De integratie is beschikbaar voor gebruikers met een Connected- of Enterprise-abonnement. U kunt de integratie gedurende een periode van 4 weken testen op uw gratis of Starter-account.