Skip to main content

De voordelen van BIM Modelleringssoftware voor MEP-aannemers

BIM verwijst in het algemeen naar Building Information Modelling of Building Information Model. Het gaat hier om een digitaal model, dat een virtuele weergave is van het bouwwerk, waarbij geometrie en informatie aan elkaar worden gekoppeld.
MEP Modelleringssoftware is een technologie waarmee gedetailleerde 2D en 3D Mechanische (HVAC - ventilatie, verwarming en koeling), Elektrische en Sanitaire installatiemodellen kunnen worden gecreëerd binnen bestaande BIM-modellen, waarbij alle benodigde gegevens onmiddellijk aan het model worden gekoppeld. 

MEP Modelleringssoftware wordt steeds vaker gebruikt door MEP-aannemers voor de bouw van diverse projecten. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste voordelen van BIM-software voor MEP-aannemers.

Verbeterde Project Visualisatie

Met MEP Modelleringssoftware kunnen gedetailleerde 3D-modellen van alle MEP-systemen worden gemaakt om de opbouw en locatie van elementen beter te begrijpen. BIM MEP-modellen zijn ook nuttig bij ruimteplanning, beheer van coördinatieconflicten en vroege opsporing van ontwerpfouten, wat installatiefouten kan voorkomen en tijd en geld kan besparen.

Toegang tot BIM content bibliotheken

MEP content omvat de elementen die nodig zijn om HVAC, elektrische en sanitaire installaties te bouwen. Het intern opslaan van deze gegevens kan echter riskant zijn, omdat ze snel beschadigd of verouderd kunnen raken.

Het is cruciaal om MEP Modelleringssoftware te vinden die betrouwbare, fabrikantspecifieke BIM content bibliotheken biedt voor uw projecten. Deze bevat geïntegreerde productlijnen, consistente content, een hoog detailniveau van vereiste componenten en de mogelijkheid om geïntegreerde berekeningen te ondersteunen.

Eenvoudige coördinatie van verschillende disciplines

Om de samenwerking tussen de verschillende bij de bouw betrokken disciplines te verbeteren, is interoperabiliteit van MEP Modelleringssoftware essentieel. Bedrijven kunnen gemakkelijker gegevens uitwisselen door gebruik te maken van open standaarden zoals Industry Foundation Classes (IFC).

MEP Modelleringssoftware die werkt in openBIM en compatibel is met de verschillende software en hardware componenten van het bedrijf, maakt een efficiëntere samenwerking mogelijk door real-time toegang te bieden tot MEP-modellen voor alle belanghebbenden bij het project. Deze verbeterde communicatie en samenwerking vergemakkelijkt het delen van informatie en data, waardoor de voortgang van het project beter kan worden bewaakt.
 


Nauwkeurige en geïntegreerde berekeningen

MEP Modelleringssoftware maakt nauwkeurige berekeningen mogelijk van de benodigde materiaalhoeveelheden voor bouwprojecten, waardoor bestelfouten worden verminderd. Deze berekeningen helpen ook om de onderhouds- en exploitatiekosten op lange termijn beter in te schatten.

Met BIM kunnen deze verschillende berekeningen in één enkel model worden geïntegreerd voor een betere coördinatie, een nauwkeurigere en duurzamere planning, een beter inzicht in de kosten en prestaties van gebouwen en een effectievere besluitvorming.Vereenvoudigd onderhoud en faciliteitenbeheer 

MEP Modelleringssoftware biedt gedetailleerde informatie over de apparatuur, zoals onderhouds- of installatiedatum en technische specificaties, zodat aannemers periodieke inspecties en preventief onderhoud kunnen plannen, waardoor de uitvaltijd wordt verminderd en de levensduur van de apparatuur kan worden verlengd. Onderhoudskosten worden gemakkelijker bijgehouden, waardoor geïnformeerde beslissingen over facilitair beheer, zoals upgrades of mogelijke vervangingen, mogelijk zijn.

Kosten en vertragingen verminderen 

Door simulatie van MEP-installaties in een virtuele omgeving kunnen problemen en conflicten worden opgespoord voordat de bouw begint, waardoor kosten en vertragingen als gevolg van last-minute wijzigingen worden voorkomen. Planning van de logistiek op de bouwplaats maakt een efficiënter gebruik van middelen mogelijk, waardoor materiaalafval wordt verminderd en de winstgevendheid van het project wordt verbeterd.

Betere naleving van normen en voorschriften 

MEP Modelleringssoftware met geïntegreerde berekeningsmogelijkheden helpt om beter te voldoen aan lokale normen en voorschriften. Installatiemodellen kunnen worden gemaakt op basis van specifieke normen, zodat voorzieningen worden ontworpen volgens de wettelijke vereisten. Bovendien kan MEP Modelleringssoftware gedetailleerde conformiteitsrapporten genereren, die audits en inspecties vergemakkelijken, en MEP aannemers in staat stellen te voldoen aan milieunormen en hun impact op de planeet te minimaliseren.

Waarom is MEP Modelleringssoftware essentieel voor elk project?

MEP Modelleringssoftware biedt veel voordelen voor MEP-aannemers, waardoor het voor hen veel eenvoudiger wordt om aan een project mee te werken. Door Stabicad te gebruiken voor MEP-modellering, kunnen aannemers de kwaliteit en efficiëntie van hun projecten verbeteren, het risico op fouten en omissies verminderen en hun rendement op investering maximaliseren. 

Bedrijven die gebruik maken van bovengenoemde voordelen, moderniseringswerkzaamheden ondersteunen en tegelijkertijd hoogwaardige diensten leveren om hun klanten te behouden, kunnen immers blijven groeien in de bouwsector.

Daarom is het voor MEP-ingenieurs of -modelleurs zeker de moeite waard om zich verder te verdiepen in de
8 essentiële functionaliteiten van MEP-modelleringssoftware.

Over de auteur

Thanée Reyserhove is Global Digital Content Marketing Specialist - en werkte eerder al geruime tijd als ervaren BIM Consultant en Trainer - bij Trimble voor de Benelux en Frankrijk met als focus Connected Construction. Haar belangrijkste drijfveer is om bouwbedrijven te voorzien van alle juiste informatie om op een effectieve manier BIM Modeling software en Connected Project Management software te implementeren en ze te ondersteunen op hun Digitale Transformatie reis. Haar achtergrond als interieurontwerpster en creatieve wereldreis zorgen ervoor dat ze buiten de geijkte paden denkt en niet bang is om een stap extra te zetten. Letterlijk, want in haar vrije tijd houdt ze van stevige hike- en paddleboardtochten in de natuur met haar hond.

Profile Photo of Thanée Reyserhove