Skip to main content

7 beste adviezen voor het gebruik van een Common Data Environment (CDE) bij complexe bouwprojecten

Het beheren van de gegevens voor grote bouwprojecten, is een reusachtige taak. Teams hebben toegang nodig tot een gecentraliseerde data-opslag, zodat er  transparantie is en zij de informatie die ze nodig hebben, op het juiste moment te krijgen. Een common data environment (CDE) is een hulpmiddel van onschatbare waarde om de complexiteit van grootschalige bouw- en infrastructuurprojecten te stroomlijnen en de duurzaamheid van deze gebouwen tijdens hun volledige levenscyclus te verbeteren.

Maar zoals bij elk hulpmiddel, moet u deze op de juiste manier instellen en gebruiken om de voordelen ervan te ervaren. Lees verder voor zeven adviezen waarmee u het meeste uit een CDE kunt halen.

7 beste adviezen voor het gebruik van een Common Data Environment (CDE) bij complexe bouwprojecten

1. Geef de juiste mensen de juiste toegang op het juiste moment

Met een gemeenschappelijke data-omgeving kunnen stakeholders van een project als vanaf de beginfase samenwerken, zodat iedereen over dezelfde gegevens beschikt en er geen miscommunicatie kan ontstaan doordat men pas later informatie ontvangt,

De ideale CDE-oplossing steltu in staat om gebruikers in groepen in te delen, zodat u kunt bepalen wie toegang heeft, waartoe ze toegang hebben, en wanneer ze het kunnen bekijken. U kunt bijvoorbeeld een groep instellen voor eigenaren, een andere voor architecten en weer een andere voor aannemers. U kunt dan bepalen welke gegevens elke groep moet kunnen bekijken en wanneer, en ze toevoegen en verwijderen naarmate het project vordert en uw van bouwfase verandert.

2. Onderbouw de voordelen van afzonderlijke CDE's

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar in sommige situaties is er iets voor te zeggen om afzonderlijke CDE's te handhaven.

Onderaannemers die intensieve ontwerp-, calculatie- en kostenanalyses moeten verrichten, willen misschien hun eigen CDE's behouden om hun kostengegevens te beschermen en de hoeveelheid informatie die ze aan de hoofdaannemer of eigenaar verstrekken te stroomlijnen.

In dat geval importeren zij het vrijgegeven ontwerpmodel in hun eigen CDE, voeren zij de analyses uit, en sturen zij hun gedetailleerde modellen terug naar de hoofdaannemer. Deze aanpak vermindert de hoeveelheid gegevens in het grotere project en stelt de onderaannemer in staat om het gegevensbeheer en het delen van gegevens tussen interne teams te centraliseren.

3. Breng uw gegevens in kaart

Een goede CDE houdt de kwaliteit van uw gegevens in stand, ongeacht met welk programma het oorspronkelijke model is gebouwd, en welke systemen verschillende teamleden gebruiken om revisies aan te brengen. De CDE-modellezers moeten de gegevens niet uit het origineel halen. In plaats daarvan vertalenze de gegevens, zodat ze altijd beschikbaar zijn om te bekijken in een formaat. Om dat te kunnen doen, moeten velden tussen systemen op elkaar worden afgestemd, een proces dat bekend staat als data mapping.

Als bijproduct van het in kaart brengen van gegevens zult u een beter inzicht krijgen in de informatie die u verzamelt. Het in kaart brengen van gegevens dwingt u na te denken over de informatie die u echt uit verschillende bestanden moet halen en welke attributen u daaraan zult toekennen binnen de CDE. 

4. Automatiseer workflows met behulp van API's

Met een CDE die API's (Application Programming Interface) ondersteunt, kunt u koppelingen maken met een willekeurig aantal systemen, van ERP's tot documentmanagementtools. Met die connectiviteit kunt u automatiseringen instellen om de efficiëntie en de nauwkeurigheid van de gegevens te verbeteren. Met een tool als Trimble Connect kunt u bijvoorbeeld workflows automatiseren met uw ERP en CDE om betalingen aan landmeters te activeren zodra zij de punten op hun to-do-lijst in de CDE hebben voltooid.

De API connectoren stellen u ook in staat om uw investeringen in technologie te schalen. Of u nu nieuwe tools aanschaft, zoals robotica of mixed reality-apparatuur, of besluit om van leverancier te veranderen voor uw kernapplicaties, u kunt nog steeds profiteren van alle functies die de CDE biedt. 

5. Leg alleen de gegevens vast die u echt nodig hebt

Na het ontwerp en de bouw kunnen projectgegevens worden gebruikt door eigenaars om de gebouwde activa efficiënter te bedienen en te onderhouden, en door ontwerpers en aannemers bij retrofits en upgrades. Maar deze gegevens zijn alleen waardevol als ze gemakkelijk toegankelijk en relevant zijn. Om te voorkomen dat u ten prooi valt aan een overvloed aan gegevens, kunt u uw CDE zo configureren dat alleen die gegevens worden vastgelegd die nodig zijn voor het project en die nuttig zijn voor de betrokken teams. 

U kunt bijvoorbeeld uw eigen eigenschappensets maken die bestaan uit de gegevens die worden gebruikt om uw model op te bouwen. Binnen die eigenschappensets kunt u velden of eigenschappen maken waaraan bepaalde attributen kunnen worden toegekend. Als het nieuwe veld een numerieke invoer vereist, kunt u dat als parameter instellen, en u kunt zelfs de minimum- of maximumwaarde beperken die in het veld kan worden ingevoerd. Wanneer gebruikers met uw CDE werken, zien ze alleen de eigenschappen die nodig zijn voor uw project, en de gegevens die ze invoeren moeten binnen bepaalde parameters vallen, waardoor fouten en visuele onoverzichtelijkheid worden beperkt.

6. Maak gebruik van open standaarden voor gedeeld gebruik

Om echt te profiteren van gecentraliseerde gegevens, hebt u een CDE nodig die alle gegevens gelijk behandelt, ongeacht het programma of de tool waaruit ze afkomstig zijn. Anders loopt u de risico's van handmatige gegevensinvoer en slechte gegevensintegriteit. Met een CDE die open standaarden voor gegevensuitwisseling ondersteunt, kunt u workflows vanuit elk ontwerpprogramma faciliteren zonder gegevens te verliezen of te beschadigen. En dat is wat een echt software-agnostisch project mogelijk maakt. Dankzij open standaarden kan elk bedrijf de technologie gebruiken die het best past bij zijn behoeften en budget, en toch volledig samenwerken zonder dat er workarounds nodig zijn. 

Naarmate de bouw steeds meer gedigitaliseerd wordt en er meer technologische oplossingen beschikbaar komen, wordt de behoefte aan open normen voor gegevensuitwisseling en kwaliteit steeds duidelijker. 

 

63% van alle AIB-professionals gebruikt dagelijks 3 of meer apps voor het werk. 
Slechts 5% heeft een volledige integratie tussen alle apps die ze gebruiken, terwijl 27% helemaal geen integratie heeft. 
 
Bron: JB Knowledge 2020 Construction Technology Report
BuildingSMART International pakt deze uitdaging aan met het OpenBIM-initiatief. Belanghebbenden uit het hele ecosysteem van de bouw - projecteigenaars, leveranciers van technologie, regelgevers, aannemers en ontwerpers - werken samen om Industry Foundation Classes (IFC's) te ontwikkelen voor software-agnostische bestandsformaten die de integriteit van de gegevens niet in gevaar brengen. Hoewel deze inspanningen nog aan de gang zijn, is het gebruik van een CDE die een open uitwisseling tussen systemen mogelijk maakt, een belangrijke stap in die richting

 

7. Werk vanuit een enkel doorlopend model

Versiebeheer kan een probleem zijn wanneer elke belanghebbende vanuit zijn eigen model werkt. Met een objectgeoriënteerde CDE kunt u informatie direct delen tussen het model en uw eigen interne ontwerptools via API's.

Wanneer elke medewerker aan één doorlopend model werkt, in plaats van bij elke wijziging nieuwe bestanden te uploaden, is versiebeheer niet langer een probleem. Als extra bonus is de leercurve voor adoptie zelfs korter dan bij de meeste andere CDE's, omdat gebruikers updates maken vanuit de tools die ze op dat moment gebruiken. Deze verbeterde interactiviteit van het model ondersteunt ook BIM-volwassenheid op niveau 3.

Bereid u voor op succes met een robuuste gemeenschappelijke dataomgeving

Sommige CDE's bieden meer functionaliteit dan andere, waardoor u één enkele bron van waarheid over elk project kunt creëren en meer waarde uit uw gegevens kunt halen. Als uw COB alleen gegevensopslag biedt, loopt u alle voordelen mis die een gemeenschappelijke bron van waarheid kan bieden, zoals verhoogde productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid, maar ook minder risico. Wanneer u en andere belanghebbenden op het juiste moment toegang hebben tot de juiste gegevens, kunt u 

  • Nieuwe geautomatiseerde processen implementeren om de productiviteit te verhogen.

  • De transparantie van gegevens vergroten om risico's te verminderen.

  • Stakeholders op het juiste moment de juiste gegevens bieden om betere en snellere beslissingen te nemen.

  • Zinvolle inzichten verkrijgen en de efficiëntie tijdens de gehele projectcyclus verhogen.