Skip to main content

5 Redenen waarom je bouwproject echt verbonden moet zijn


 

Je volgende bouwproject kan veel efficiënter worden uitgevoerd en meer winst opleveren door echt verbonden te zijn.

In de snelle en zeer concurrerende bouwsector van vandaag de dag kan het een aanzienlijk voordeel voor je bedrijf opleveren om echt verbonden te zijn. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën en gegevensanalyses kunnen ingenieurs, architecten, aannemers, projectmanagers en andere belanghebbenden gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn, kosten verlagen en activiteiten optimaliseren om voorop te blijven lopen. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer winstgevendheid en groei.


 

Hier zijn vijf redenen waarom je bij een bouwproject moet streven naar echte verbondenheid
 

1. Connected Construction maakt beter geïnformeerde besluitvorming mogelijk om kansen te maximaliseren
 

Informatie is kracht, vooral als de informatie op het juiste moment voor de juiste mensen beschikbaar is. Als mensen met elkaar verbonden zijn en informatie gemakkelijk toegankelijk is, kunnen teamleden en verschillende belanghebbenden bij het project coördineren, communiceren en samenwerken op een manier die helpt om kansen te maximaliseren. 

Connected Construction maakt het verzamelen en analyseren van gegevens uit meerdere bronnen mogelijk, waaronder sensoren, camera's en mobiele apparaten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om data-gestuurde beslissingen te nemen, werkstromen te optimaliseren en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.

Download het eBook Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk.

"Een verbonden bouwervaring heeft het potentieel om meer projecten volledig, op tijd, in spec en binnen budget op te leveren, wat resulteert in hogere inkomsten en betere winstmarges voor je bedrijf". GlobalData Plc. Drake, C. , Williams, D., en Armengol, S. 2022. Connected Construction: Een nieuwe technologische mindset voor een nieuw tijdperk (p.34).

Connected Construction gaat over het mogelijk maken van een naadloze informatiestroom tussen belanghebbenden bij een project - van architecten en ontwerpers tot aannemers die op locatie werken. Verbonden workflows en relevante gegevens geven al deze belanghebbenden een beter beeld van het hele project en een holistisch begrip van alle bewegende delen. Dit biedt meer mogelijkheden voor discussie en samenwerking, verkort de reactietijden en maakt snellere en betere besluitvorming mogelijk.


 

2. Connected Construction verhoogt de efficiëntie en minimaliseert risico's
 

Je team kan de efficiëntie verhogen door gebruik te maken van technologie om processen te stroomlijnen en de toewijzing van middelen te optimaliseren. Het stelt verschillende belanghebbenden in staat om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van één enkele bron van waarheid waar de meest recente en relevante gegevens worden verzameld. Dit versnelt het bouwproces doordat er minder tijd nodig is voor RFI's, het wachten op andere teams en het herstellen van fouten. 

Ook wijzigingsbeheer is eenvoudig, omdat het automatisch voor iedereen zichtbaar is wanneer er een wijziging plaatsvindt. Belanghebbenden kunnen erop vertrouwen dat ze met de meest recente informatie werken. Dit maakt het ook mogelijk om aanpassingen te maken zonder extra middelen op te offeren.

Connected Construction minimaliseert risico's door het automatiseren van het delen van informatie, het minimaliseren van gegevensverlies en het verminderen van dubbel werk. Het verbetert ook het risicobeheer en de veiligheid door beter inzicht te geven in elk bouwproject. Als belanghebbenden een project in zijn geheel begrijpen, kunnen ze gemakkelijker samenwerken om eventuele obstakels uit de weg te ruimen.
 

Download het eBook Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk.
 


3. Het fysieke met het digitale verbinden om betere projectresultaten te bereiken
 

Het fysieke met het digitale verbinden in de bouw verwijst naar de integratie van digitale technologie met fysieke objecten en processen die gebruikelijk zijn in de bouwsector. Deze belangrijke trend kan bouwbedrijven helpen concurrerend te blijven en betere projectresultaten te behalen in het huidige digitale tijdperk.

Het is een trend die tal van voordelen met zich mee kan brengen, zoals betere projectresultaten, hogere productiviteit, minder risico's en meer veiligheid. Door real-time gegevens te verzamelen en te analyseren kunnen bedrijven potentiële problemen identificeren en corrigerende maatregelen nemen voordat er kostbare vertragingen of fouten worden veroorzaakt. Door het fysieke en digitale met elkaar te verbinden is er ook een betere communicatie en samenwerking mogelijk tussen alle belanghebbenden bij een bouwproject - wat leidt tot betere projectresultaten en een grotere klanttevredenheid.

Een digital twin is een 3D virtuele fysieke asset of systeemrepresentatie van een bouwproject die vanuit verschillende hoeken kan worden bekeken. Hierdoor kunnen belanghebbenden het eindproduct visualiseren voordat de bouw begint. Het kan ook worden gebruikt om verschillende bouwscenario's te simuleren en de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden te vergemakkelijken, zodat ze efficiënter kunnen samenwerken.


 

4. Verbindingen tot stand brengen en echte waarde toevoegen
 

Teams kunnen effectiever en in realtime samenwerken door alle belanghebbenden bij een bouwproject met elkaar te verbinden, inclusief ontwerpers, aannemers, leveranciers en klanten. Dit kan helpen om problemen snel te identificeren en op te lossen, wat leidt tot betere projectresultaten. Als de belanghebbenden het project, de eisen en de doelen duidelijk begrijpen, kunnen ze allemaal samenwerken aan dezelfde resultaten. Op deze manier samenwerken betekent dat ze het project op de rails kunnen houden en risico's kunnen minimaliseren. Inzicht in elkaars rol in het project helpt om dubbel werk en andere kostbare verrassingen te voorkomen, omdat eventuele problemen in een vroeg stadium worden gevisualiseerd, geïdentificeerd en opgelost.
 

Download het eBook Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk.


"Beter beheerde projecten en meer gestroomlijnde processen - inclusief de mogelijkheid om gegevens in het veld te verwerken - kunnen bedrijven helpen om kostenbesparingen te realiseren door minder arbeidskosten en verspilling van middelen, terwijl ze ook bijdragen aan hogere winstmarges." GlobalData Plc. Drake, C. , Williams, D., en Armengol, S. 2022. Connected Construction: Een nieuwe technologische mindset voor een nieuw tijdperk (p.07).5. Duurzamer bouwen en beter om generaties lang mee te gaan
 

Door een meer verbonden workflow kun je duurzamer werken en gegevens verzamelen en analyseren die van invloed zijn op herbewerking, afvalbeheer en zelfs de CO2-impact van een bepaald bouwproject. Het doorbreken van communicatiebarrières en het stimuleren van samenwerking en gegevensdeling tussen projectteams is essentieel voor het verminderen van verspilde materialen en inspanningen.

Download het eBook Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk.

"Een Connected Construction ervaring waarin verschillende bedrijfsprocessen en afdelingen toegang hebben tot één bron van business intelligence kan helpen om bedrijfsmiddelen effectiever te beheren en verspilling van middelen te verminderen." GlobalData Plc. Drake, C. , Williams, D., en Armengol, S. 2022. Connected Construction: Een nieuwe technologische mindset voor een nieuw tijdperk (p.34).


 

Connected Construction: een concurrentievoordeel behalen met een nieuwe technologische mindset. 


Het gebruik van de meest geavanceerde technologie in combinatie met de nieuwste operationele processen helpt een concurrentievoordeel te creëren. Door inefficiënties in de workflow te minimaliseren, kunnen alle belanghebbenden in de gehele levenscyclus van het project een eindresultaat bereiken dat gebouwd is volgens het hoogste potentieel.


Het GlobalData eBook verkent enkele opkomende trends in bouwtechnologie, waaronder augmented reality en kunstmatige intelligentie. Het biedt inzicht in hoe deze technologieën vandaag de dag worden gebruikt in bouwprojecten en hoe ze de toekomst van de sector vormgeven.
 

Deze antwoorden en nog veel meer vindt je in ons eBook ‘Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk’. We laten zien wat je tegen zou kunnen komen in het traject naar digitale transformatie. Er staan ook voorbeelden in van bouwbedrijven die al stappen hebben gezet door te investeren in innovatieve technologie. Je leest wat hen dat oplevert. Met al deze informatie kun je je alvast voorbereiden op de toekomst van jouw bouwbedrijf!


En lees wat digitale transformatie voor (de toekomst van) jouw bedrijf kan betekenen.
 

Over de auteur

Thanée Reyserhove is Global Digital Content Marketing Specialist - en werkte eerder al geruime tijd als ervaren BIM Consultant en Trainer - bij Trimble voor de Benelux en Frankrijk met als focus Connected Construction. Haar belangrijkste drijfveer is om bouwbedrijven te voorzien van alle juiste informatie om op een effectieve manier BIM Modeling software en Connected Project Management software te implementeren en ze te ondersteunen op hun Digitale Transformatie reis. Haar achtergrond als interieurontwerpster en creatieve wereldreis zorgen ervoor dat ze buiten de geijkte paden denkt en niet bang is om een stap extra te zetten. Letterlijk, want in haar vrije tijd houdt ze van stevige hike- en paddleboardtochten in de natuur met haar hond.

Profile Photo of Thanée Reyserhove