Skip to main content

NEN 1010 keuring - De norm bij laagspanningsinstallaties


 


Voor iedereen die betrokken is bij elektrische installaties is het van groot belang om de basisprincipes van NEN 1010 keuring te kennen. Het is een standaard voor veiligheid en kwaliteitscontrole die bijdraagt aan het waarborgen van de veiligheid van iedereen die in aanraking komt met elektrische installaties. 

Door middel van een NEN 1010 inspectie kan worden beoordeeld of de installatie aan de voorschriften voldoet en met vertrouwen in gebruik kan worden genomen. 

Door informatie te verzamelen over de NEN 1010 keuring kunt u ervoor zorgen dat uw project voldoet aan de strengste veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften.Wat is NEN 1010?

NEN 1010 is een cruciale norm in de wereld van elektrische installaties. Het omvat verschillende aspecten, waaronder symboolidentificatie, kabeldiameterberekeningen (kabeldiameter berekenen NEN 1010), meterkastvoorschriften (NEN 1010 meterkast), veiligheidseisen voor badkamers (NEN 1010 badkamer) en aarding in de badkamer (aarding badkamer NEN 1010). Inzicht in NEN 1010 is van vitaal belang voor een veilige installatie van laagspanningsinstallaties. Deze norm stelt professionals in staat om de naleving van veiligheidsnormen te beoordelen en de kwaliteit van elektrische installaties te waarborgen. 


NEN 1010 in verband met de wet 

De wetgeving rondom de NEN 1010 normen is een belangrijk aspect om rekening mee te houden als het gaat om elektrische installaties in gebouwen. Het biedt een uitgebreid overzicht van regels en richtlijnen die de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties waarborgen. Naleving van deze normen is essentieel voor het voorkomen van elektrische gevaren en het waarborgen van de veiligheid van gebruikers. Van bedrading tot elektrische apparatuur en aarding, de NEN 1010 normen omvatten verschillende gebieden die moeten worden nageleefd om aan de wettelijke eisen te voldoen. 

Hoewel een NEN 1010 inspectie niet wettelijk verplicht is, zijn de normen zelf wel in de wet opgenomen, wat betekent dat installaties aan deze normen moeten voldoen om wettelijk in orde te zijn. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van aannemers en professionals die betrokken zijn bij elektrische installaties om toe te zien op en te zorgen voor naleving van de NEN 1010 normen, inclusief aspecten zoals NEN 1010 keuring en NEN 1010 meterkast eisen. De NEN 1010 in WKB context 

De Wet voor Kwaliteitsborging gaat in op 1 januari 2024, wat betekent dat elk nieuw bouwproject van gevolgklasse 1 moet worden beoordeeld door een kwaliteitsborger. Dit proces houdt in dat elk aspect van de constructie wordt gecontroleerd op naleving van de wettelijke normen, waaronder de NEN 1010 normen.

Hoewel het niet verplicht is om een kwaliteitsborger in te schakelen bij het uitbreiden of aanpassen van een elektrische installatie, is het toch essentieel om te overwegen om de aanpassingen of uitbreidingen te laten controleren. Zo weet je zeker dat je aanpassingen in overeenstemming zijn met de keuring elektrische installatie NEN 1010 en dat je de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen handhaaft.

Om de fijne kneepjes van de NEN 1010 normen en hun toepassing in de WKB-context te leren kennen, kan de kennisbank NEN 1010 een waardevolle bron van informatie zijn. Het biedt uitgebreide informatie en begeleiding om professionals te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en te blijven voldoen aan de NEN 1010 voorschriften. Door op de hoogte te blijven en gebruik te maken van de beschikbare bronnen, kunt u zichzelf positioneren als een thought leader op het gebied van elektrische veiligheid en compliance.Wanneer is een NEN 1010 Keuring nodig?

Een NEN 1010 inspectie is in verschillende situaties nodig om aan te tonen dat elektrische installaties aan de eisen voldoen en veilig zijn. Enkele gevallen waarin een NEN 1010 keuring nodig kan zijn: 

  • Bij het opleveren van een nieuw project of renovatieprojecten. 
  • Bij wijzigingen aan de elektrische installatie.
  • Wanneer er uitbreidingen zijn aan de elektrische installatie, bijvoorbeeld door het toevoegen van een groepenkast aan je installatie.
  • Wanneer de installatie ouder is dan een bepaalde tijd.

Elke wijziging of uitbreiding van de elektrische installatie zal immers volgens de NEN 1010 normen moeten worden uitgevoerd. Het is daarom zinvol om deze te laten controleren op conformiteit van de aanpassingen.

Voor aannemers en installateurs van laagspanningsapparatuur is het verstandig om bij de oplevering van nieuwe installaties een NEN 1010 inspectie uit te laten voeren. Er wordt dan namelijk een inspectierapport opgesteld waarmee de aannemer kan aantonen dat hij aan de normen voldoet.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties. De laagspanningsinstallatie van een bedrijf zal namelijk vaak uitgebreider en complexer zijn. Hier wordt het dus verplicht om de installaties periodiek te laten controleren om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van een bedrijf op een veilige manier kunnen plaatsvinden.  

Om er absoluut zeker van te zijn dat een installatie in orde is, kunnen er verschillende inspecties worden uitgevoerd: 

  • De inspectie bij de eerste ingebruikname is vaak wanneer het project wordt opgeleverd. 
  • De periodieke inspectie om te controleren of de installatie na verloop van tijd nog steeds aan de normen voldoet. 
  • Thermografische inspectie: Dit is een optionele inspectie waarbij thermografische camera's worden gebruikt om te controleren op slechte contacten of overbelaste punten in de installatie.Hoe is een NEN 1010 keuring relevant voor ingenieursbureaus, aannemers en projectmanagers?

De NEN 1010 inspectie is van groot belang voor ingenieursbureaus, aannemers en projectmanagers. Bij de oplevering van een nieuw project is het immers noodzakelijk dat de elektrische installatie volledig voldoet aan de NEN 1010 normen. Voor partijen zoals aannemers of projectmanagers is het laten inspecteren van de elektrische installatie zeer gunstig, omdat het project hierdoor soepel kan verlopen en het bewijs levert dat de gehele installatie aan de benodigde normen voldoet. 


Realistisch ontwerpen

Het gebruik van software zoals Stabicad for Revit Electrical maakt het voor ingenieurs en modelleurs mogelijk om nauwkeurige NEN 1010-conforme elektrische systemen te ontwerpen, inclusief ononderbreekbare voedingen en schakelscenario's, en ze vervolgens niet alleen te berekenen maar ook de opstelling te controleren voor laagspanningsprojecten van elke grootte. Berekeningen voor PV-systemen en oplaadsystemen zijn momenteel nog niet geïntegreerd in het pakket. Wel kun je het reeds gebruiken voor de NEN 1010 kabelberekening, inclusief voedingskabels en sub-hoofdkabels, of het maximale spanningsverlies NEN 1010.

Gebruikers kunnen snel realistische elektrotechnische systeemontwerpen maken met NEN 1010-conforme, volledig geïntegreerde, door de fabrikant goedgekeurde componentgegevens.

Deze krachtige bouwsoftware zorgt ervoor dat ontwerpen in overeenstemming zijn met internationale en lokale normen, zodat ingenieurs vol vertrouwen elektrische systemen voor de praktijk kunnen ontwerpen.

 Van Backoffice tot Bouwplaats

Trimble’s Viewpoint For Projects maakt dat digitale processen en georganiseerde bestandsstructuren de communicatie tussen alle betrokken partijen versnellen en zorgt ervoor dat iedereen aan dezelfde documenten kan werken. Omdat iedereen in dezelfde verbonden omgeving werkt, weten teamleden dat ze de meest actuele versies van alle documenten hebben. Zo voorkom je interne verwarring en dubbel werk en stimuleer je samenwerking en communicatie, allemaal in een veilige omgeving met een back-up.

Projectmanagers en aannemers kunnen op hun beurt dan weer met software zoals Viewpoint Field View de bouwplaats en backoffice naadloos met elkaar verbinden door het vastleggen en communiceren van informatie op de bouwplaats te digitaliseren, waardoor de productiviteit voor kwaliteit, veiligheid, projectoplevering en afsluiting/ inbedrijfstelling toeneemtWat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140?

Als het gaat om het inspecteren van elektrische installaties, zijn er verschillende keuringen die je kunt laten uitvoeren. De NEN 1010 keuring is éénmalig om te controleren of de nieuwe elektrische installatie of de installatie die aanpassingen of uitbreidingen heeft ondergaan, voldoet aan de NEN 1010 normen.

De NEN 3140 is een periodieke keuring die elektrische installaties, die al in gebruik zijn, controleert op het voldoen aan de wetgeving. Voor verschillende verzekeringen en door de Arbowet zijn organisaties verplicht om deze installaties periodiek te laten inspecteren volgens de NEN 3140.Welke NEN 1010 norm geldt voor mijn installaties?

De specifieke NEN 1010 normen die van toepassing zijn op uw installaties hangen af van het tijdstip van de installatie en eventuele latere updates van de voorschriften. Omdat de normen regelmatig worden herzien om ze aan te passen aan de vooruitgang in technologie en veiligheidseisen, denk maar aan de laatste versies zoals NEN 1010 2015 en NEN 1010 2020, hoeft niet elke installatie aan dezelfde set normen te voldoen. 

Door gebruik te maken van hulpmiddelen zoals de kennisbank NEN 1010 of het vragen van advies aan experts op dit gebied kunt u ervoor zorgen dat uw installaties voldoen aan de noodzakelijke veiligheids- en kwaliteitsnormen.Kan een verzekering de keuring van elektrotechnische installaties verplichten?

Verzekeringsmaatschappijen hebben de bevoegdheid om inspecties van elektrische installaties te eisen, maar dit moet expliciet worden vermeld in de polisvoorwaarden. Het is cruciaal voor polishouders om alle polisvoorwaarden zorgvuldig door te nemen. Het is belangrijk om te weten dat de NEN 1010 inspectie niet het enige type inspectie is dat verzekeringsmaatschappijen kunnen eisen. Andere inspecties, zoals NEN 3140, brandrisico-inspecties en thermografische onderzoeken, kunnen ook verplicht worden gesteld. Wat zijn de NEN 1010 inspectie kosten?

De kosten voor het inspecteren van een nieuwe elektrische installatie variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het aantal verdelers en de grootte van de installatie. Doorgaans kost de inspectie zelf tussen de €500 en €1500. Afhankelijk van de organisatie die gekozen is om de NEN 1010 inspectie uit te voeren, kunnen extra kosten van toepassing zijn. Conclusie

Het behandelen van de verschillende aspecten van een NEN 1010 installatie voor inspectie, denk maar aan gebruik van symbolen NEN 1010, alle kennis over de zone badkamer NEN 1010, NEN 1010 aardlekschakelaar, parallelle kabels NEN 1010, de kabelberekening NEN 1010 en het maximale spanningsverlies NEN 1010 - in combinatie met de komst van de Wkb - zal de behoefte aan een verbonden samenwerking van ingenieursbureaus, aannemers en projectmanagers op dit gebied nog verder vergroten. 

Door op de hoogte te blijven van de toe te passen industrienormen en gebruik te maken van bovengenoemde softwaretools kunnen professionals de veiligheid en kwaliteit van hun elektrische installaties blijven garanderen.


Over de auteur

Thanée Reyserhove is Global Digital Content Marketing Specialist - en werkte eerder al geruime tijd als ervaren BIM Consultant en Trainer - bij Trimble voor de Benelux en Frankrijk met als focus Connected Construction. Haar belangrijkste drijfveer is om bouwbedrijven te voorzien van alle juiste informatie om op een effectieve manier BIM Modeling software en Connected Project Management software te implementeren en ze te ondersteunen op hun Digitale Transformatie reis. Haar achtergrond als interieurontwerpster en creatieve wereldreis zorgen ervoor dat ze buiten de geijkte paden denkt en niet bang is om een stap extra te zetten. Letterlijk, want in haar vrije tijd houdt ze van stevige hike- en paddleboardtochten in de natuur met haar hond.

Profile Photo of Thanée Reyserhove