Skip to main content

Berekenen van ventilatie conform ISSO norm


Stabicad for Revit luchtberekening

De kracht van geïntegreerd berekenen in BIM zit in het snel en betrouwbaar doorrekenen van installaties voor het dimensioneren, controleren en naast elkaar zetten van alternatieven. In één model, in één programma.

Dit levert aanzienlijke tijdwinst op en voorkomt fouten. Want de randvoorwaarden voor leidingberekeningen hoeft u nu niet meer te exporteren naar een ander berekeningsprogramma buiten Stabicad. Of met de hand in te voeren.


Geïntegreerde luchtberekening volgens de norm

Tijdens dit webinar gaan we in op luchtberekeningen in Stabicad for Revit. Onderwerpen zijn:
- Ontwerp, aanpassen van roosters en luchtkanalen
- Aansluiten, knooppunt oplossen
- Berekenen van kanaaldiameters/geluid/leklucht, met mogelijke aanpassingen qua eigenschappen


Berekeningsoverzicht

Met het nieuwe berekeningsoverzicht van Stabicad worden rekenresultaten direct zichtbaar in uw Revit model. In het overzicht kunt u dimensies wijzigen en de systemen doorrekenen, zonder dat de nieuwe waarden direct worden weggeschreven in het model. Zo checkt u op eenvoudige wijze de resultaten en rekent u snel alternatieve systemen door om met de voorkeurssituatie verder te modelleren.


Lokale standaarden en normen

De rekenmodules stellen u in staat om basisscenario’s van systemen door te rekenen, gebaseerd op lokale standaarden en normen. Daarbij hoort ook het genereren van een rapport, een berekeningsoverzicht en export functionaliteit naar diverse extensies. De uitgebreide rapportages zijn als document op te slaan en in te dienen bij een keurende instantie. Zo kunt u later altijd aantonen op welke berekeningen uw ontwerp is gebaseerd. Wij gebruiken de volgende normen:


Rekenen met specifieke content

Rekenen kan al in een vroeg stadium van een ontwerp op basis van generieke componenten, maar ook op basis van specifieke content van fabrikanten. Een engineer kan bijvoorbeeld brandkleppen van Rf-Technologies en roosters van Solid Air vinden in de BIM-bibliotheek www.MEPcontent.com, die artikelinformatie bevatten die nodig is voor het doorrekenen van getekende systemen.


Tijdwinst dankzij geïntegreerde luchtberekening

Met de berekeningsmodules van ventilatie is het mogelijk de dikte van de kanalen te bepalen zodanig dat ze binnen de normen vallen. “Op dit gebied is Stabicad een stuk professioneler dan AutoCAD. Je kan er van op aan dat de lucht geen te hoge snelheid haalt zodat deze storend en hoorbaar is, want de nodige calculaties zijn reeds op voorhand uitgevoerd. Je hebt kortom betere as-built tekeningen met juiste bematingen en een duidelijke voorstelling.” 
Kenneth toont ons enkele voorbeelden in het projectenboek van ESA: “Hier zie je tekeningen die ik heb afgeleverd. De tekeningen die wij maken, stemmen zo goed als volledig overeen met de realiteit. Zo kunnen de tekeningen gemaakt met StabiCAD later ook gebruikt worden voor onderhoud van de gebouwen in kwestie. De installateur weet onmiddellijk waar de buizen liggen. Over een luxe gesproken.” - Kenneth Thomas, tekenaar AE+ Engineering