Skip to main content

Unihorn: Inscannen, modelleren, uitzetten

Met de Trimble TX8 3D-laserscanner heeft Unihorn zijn meetvloot uitgebreid op het gebied van geodata en monitoring. Daarmee beantwoordt het onderzoeks- en adviesbureau aan de toenemende vraag naar 3D/BIM-oplossingen. Unihorn zet de nieuwe scanner tevens in om nieuwe markten te betreden.

Unihorn is onderdeel van Strukton en als onderzoeks- en adviesbureau betrokken bij vraagstukken in de infrastructuur en openbare ruimte. Daarbij is Unihorn de verbindende schakel tussen onderzoek, advies, ontwerp en beheer. Binnen de organisatie houdt de afdeling Geodata & Monitoring zich specifiek bezig met inmeten, hoogtebepalingen, het uitzetten van rooilijnen, maatvoeren, revisie, monitoring en het analyseren/muteren van GIS-data. Bij het verrichten en uitwerken van de metingen speelt 3D een steeds belangrijkere rol. “We krijgen steeds vaker de vraag om dit vanuit een BIM-model te doen”, zegt Hans Dekker, teamleider Geodata & Monitoring bij Unihorn. “Met de 3D-laserscanner kan dit nu.”

 

Gedeelde visie

“Een goede machine”, zegt Dekker over de Trimble TX8 3D-laserscanner. “En bovendien een mooie uitbreiding op ons assortiment. Binnen onze meetvloot bevinden zich al meerdere total stations en gps-apparatuur van Trimble. De 3D-scanner sluit daar mooi op aan. En ook vanuit Strukton ligt er al een link met Stabiplan en Trimble.” Unihorn en Trimble vormen een goede combinatie. Beide bedrijven houden er eenzelfde visie op na. Unihorns gedachte: ‘dat wat wordt bedacht moet ook uitvoerbaar en onderhoudbaar zijn’ komt sterk overeen met de visie van Trimble op het ‘constructible’ BIM-model; een model dat gebruik maakt van werkelijke componenten met werkelijke afmetingen, die direct aan de geldende normen worden getoetst en naar de realiteit vertaald kan worden.

 

Inscannen, modelleren, uitzetten

De 3D-laserscanner maakt het mogelijk het werkveld naar de BIM-omgeving te brengen. De scanner verricht (afstands)metingen vanuit allerlei verschillende hoeken. Die afstandsmetingen resulteren in een heleboel puntjes, die aan elkaar gekoppeld worden tot puntenwolk. Die puntenwolk levert uiteindelijk een volledig 3D-beeld van de betreffende omgeving, het gebouw of de installatie. Op basis van deze puntenwolk kan een 3D-model gegenereerd worden voor onder andere het uitzetten van meetpunten. Dekker: “Dat inscannen, modelleren en vanuit het BIM-model uitzetten kunnen we nu allemaal zelf. We hebben daar speciaal een modelleur voor aangenomen die dat organiseert en uitvoert. Daarmee slaan we een nieuwe weg in, waarmee we onze bestaande klanten nog beter van dienst zijn. Tegelijkertijd zetten we de scanner in om een nieuwe markt te betreden.”

 

Brede inzet

Die nieuwe markt is wat Dekker betreft heel breed: “Met de 3D-scanner kunnen we gebouwen van binnen en buiten inscannen, maar bijvoorbeeld ook technische ruimten, civiele werken of hoeveelheden. We pakken eigenlijk alles aan. We moeten onze investering immers declarabel maken.” Unihorn zet de scanner ook in voor monitoring en revisiemetingen. Een mooi voorbeeld is de monitoring van een groot project van Strukton in de binnenstad van Hoorn. “Daar staan veel historische gebouwen”, legt Dekker uit. “Aan ons is gevraagd om die gebouwen tijdens de bouwwerkzaamheden te monitoren. Ons idee is om deze gebouwen in te scannen en gedurende het bouwproces een aantal keer terug te komen voor nieuwe scans. Door die scans over elkaar heen te leggen, krijgen we inzicht in wat die gebouwen eventueel doen als gevolg van de werkzaamheden.”


RealWorks

Momenteel werkt Unihorn met de softwarepakketten CloudWorx, Revit, AutoCAD Civil 3D, Navisworks en 3ds Max. Met de komst van de 3D-scanner wordt daar Trimble RealWorks aan toegevoegd, een krachtig softwarepakket voor het bekijken en bewerken van 3D puntenwolken. “Met onze nieuwe modelleur en in partnerschap met Stabiplan geven we hier invulling aan”, zegt Dekker. “Ook wat betreft de aansluiting op de installatiebranche zien we veel toegevoegde waarde in Stabiplan. Zij kunnen ons daarin technisch ondersteunen, adviseren en versterken.”


Ontbrekende puzzelstukje

Wat Dekker tot slot wil meegeven aande installatiebranche is dat Unihorn nu nog sneller, nauwkeuriger en uitgebreider kan inmeten, maatvoeren, monitoren en revisiemetingen kan verrichten. “Dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door die puntenwolk”, zegt hij. “Op basis daarvan kan de engineer aan de slag en kunnen gegevens ingelezen en uitgezet worden met de total stations. De 3D-scanner was voor ons het enige nog ontbrekende puzzelstukje in de workflow van inscannen tot uitzetten. Wij hebben die workflow, en de synergie die daarbinnen ontstaat, geheel in handen. Eén en één is vijf en wij kunnen dat goed handelen.”

 

Ook aan de slag met 3D-laserscannen? Download dan onze gratis handleiding Best Practices in Scan to BIM