Skip to main content

‘Dankzij Trimble Connect hebben partijen altijd toegang tot up-to-date informatie’

Een mijlpaal in BIM bereikte Cordeel tijdens de realisatie van haar nieuwe hoofdkantoor in Temse. Uitsnede in Trimble Connect.

Cordeel is een onafhankelijke aannemer die ieder aspect van het bouwproces beheerst: van ontwikkeling en ontwerp t/m uitvoering en onderhoud. “We zijn een expert op het gebied van prefab bouwmethodieken die het bouwproces helpen versnellen. BIM speelt hierin een voorname rol”, vertelt BIM-manager Michel Wuyts. “Door de data uit het Bouw Informatie Model voortdurend te optimaliseren namelijk, kunnen we nog beter anticiperen op de wensen van opdrachtgevers en partners. Aanvankelijk gebruikten we BIM vooral om onze productielijnen voor prefab beton en staalconstructies aan te sturen. Vandaag de dag echter worden de modellen veel vaker én uitgebreider gebruikt. Vanaf de ontwerp- en engineeringsfase t/m de uitvoering, waarbij we voor de communicatie en afstemming gebruikmaken van Trimble Connect.”

Cordeel richt zich zowel op de woning- als utiliteitsbouw en is actief in de industrie en petrochemie, logistiek, kantoorbouw, civiele en waterbouwkundige werken, scheepswerven, cultuur, zorg en het onderwijs. “Gestart in 1934 in België zijn we uitgegroeid tot een Europese bouwfirma met vestigingen in België, Nederland, Bulgarije en Servië”, vertelt Wuyts. “Met eigen productiefaciliteiten voor prefab beton, wapeningsstaal, staalconstructies en schrijnwerkerij kunnen wij het complete bouwproces bedienen.”
 

‘BIM is een continu proces’

In tegenstelling tot veel andere bedrijven, waar de BIM-manager puur focust op de BIM-winkel, maken de BIM-managers en -coördinatoren van Cordeel deel uit van het totale bouwproces. “Naast het uploaden en downloaden van tekeningen en het clashen van modellen worden wij actief betrokken bij het vervolg van een project. Dit maakt ons werk intensiever, maar levert ook veel BIM-kennis en -ervaring op”, aldus Wuyts, die tevens verantwoordelijk is voor de BIM-implementatie. “Middels trainingen en in nauw overleg met onze afdelingen probeer ik de BIM-kennis van onze medewerkers te verbreden én verdiepen. Immers is BIM een continu proces.”

 

Uitgebreide inzet

“Waar we voorheen enkel focusten op productiemodellen voor prefab beton- en staalproductie, willen we BIM nu nog meer en uitgebreider inzetten. Bijvoorbeeld door de productiemodellen te combineren met de uitvoeringsmodellen van al onze disciplines. Het belangrijkste doel is dat – wanneer een project richting uitvoering gaat – de modellen van alle (onder)aannemers voor iedereen beschikbaar zijn en gecoördineerd kunnen worden.” Een mijlpaal op dit vlak bereikte Cordeel tijdens de realisatie van haar nieuwe hoofdkantoor in Temse, dat indrukwekkend uitkraagt over het water. “In dit project is de volledige staalstructuur tot LOD 400-niveau uitgewerkt in BIM. Om hiertoe te komen, hebben alle relevante partijen intensief samengewerkt en hun informatie gedeeld.” Sindsdien volgden diverse zwembaden in Aalst, Mol en Middelkerke, evenals meerdere industriegebouwen. “Bijzonder in dit kader is ook de renovatie van kantoorgebouw Multi Tower aan het Brouckéreplein in Brussel”, vertelt Wuyts.

« “Renovatie is altijd een uitdaging in BIM, omdat je een bestaande situatie zo nauwkeurig mogelijk moet modelleren. Meestal doen we dit aan de hand van 3D-scans. Met de bestaande situatie als onderlegger worden vervolgens elementen afgebroken en bijgebouwd. Van de diverse disciplines komen kleine stukjes informatie binnen die niet alleen moeten aansluiten op de bestaande situatie, maar ook samen een geconsolideerd model moeten vormen. Zeker dan zijn een goede communicatie en afstemming onontbeerlijk.”       

 

Up-to-date

Wanneer je kijkt naar alle BIM-projecten van Cordeel, dan is een prefab betonstructuur of CD20-structuur veelal de basistoepassing. “CD20 is een droog bouwsysteem, dat voornamelijk wordt toegepast voor kantoorgebouwen en bepaalde residentiële projecten”, vertelt Wuyts. “De ruwbouw wordt op voorhand volledig montageklaar gemodelleerd en gecoördineerd met technieken en architectuur. Naar gelang de aard van het project én de wensen van onze opdrachtgever worden hierin ook de afwerkingen meegenomen, waarvoor afzonderlijke modellen worden gemaakt en afgestemd. Hierbij maken we sinds drie jaar gebruik van Trimble Connect; een samenwerkingsplatform in de cloud dat het mogelijk maakt om vanaf ontwerp t/m oplevering laagdrempelig samen te werken. Via het platform kan informatie worden bekeken, beheerd en gedeeld zodat alle relevante partijen – onafhankelijk van welke software zij gebruiken – op elk moment toegang hebben tot up-to-date informatie.”

« Via het platform kan informatie worden bekeken, beheerd en gedeeld zodat alle relevante partijen – onafhankelijk van welke software zij gebruiken – op elk moment toegang hebben tot up-to-date informatie.”       

Cordeel zelf is hoofdzakelijk een Tekla-modelleur. “Een groot voordeel van Trimble Connect is de perfecte aansluiting met Tekla Structures”, aldus Wuyts. “De modellen die uit Tekla Structures komen, kunnen heel eenvoudig via de Connector gepubliceerd worden in Trimble Connect, waar iedereen ze kan bekijken en gebruiken. De applicatie is heel laagdrempelig: iedereen kan met de basisfunctionaliteiten aan de slag. De combinatie van een desktopversie en webapplicatie biedt mogelijkheden waarover andere platforms (nog) niet beschikken. Bovendien blijft er een duidelijke scheiding tussen de modellenbouwers en zij die modellen consulteren. Dit is zeer belangrijk in onze visie, want wij willen zoveel mogelijk medewerkers de modellen laten gebruiken. Trimble Connect leent zich uitstekend voor de dagelijkse communicatie tussen modelleurs, productie én de uitvoerders op de werf. De komende jaren willen we deze communicatie nog verder intensiveren, zodat prefab structuur, technieken en afwerkingen nog beter afgestemd kunnen, alvorens de uitvoeringstekeningen worden gemaakt.”

Om een goede opvolging op de werf te stimuleren, worden binnen Trimble Connect eigenschappensets toegevoegd die enkel toepassing hebben op de uitvoering, vertelt hij. “Denk bijvoorbeeld aan de statussen van modelelementen, die een belangrijke rol spelen in de werfopvolging: wat is reeds besteld, geleverd en/of geplaatst? De mobiele applicatie die op dit moment wordt ontwikkeld, kan hier een belangrijke rol in spelen.”

 

Residentie Atlantis

“Door gebruik te maken van Trimble Connect kunnen BIM-modellen nog breder worden benut”, benadrukt Wuyts. “Bovendien krijgen de mensen op de werf beter inzicht in wat er gebouwd moet worden. Een recent project waarin we veelvuldig gebruik hebben gemaakt van het platform, is residentie Atlantis in Anderlecht. In verband met de COVID-19-maatregelen hebben we met acht partijen op afstand samengewerkt op Trimble Connect. De To Do's zijn de belangrijkste communicatiemiddelen geweest om vragen aan de verschillende partijen rond te sturen. Via Trimble Connect en Microsoft Teams werd tweemaal per week op afstand vergaderd; zo is het project in enkele maanden gegroeid en grondig voorbereid.” 

Een recent project waarin we veelvuldig gebruik hebben gemaakt van het platform, is residentie Atlantis in Anderlecht. In verband met de COVID-19-maatregelen hebben we met acht partijen op afstand samengewerkt op Trimble Connect.

 

Korte training

“Om te kunnen samenwerken op Trimble Connect, sturen we de BIM-coördinatoren van de diverse projectpartners een platformlink. Ook geven we een interne training voor onze eigen uitvoerders en de betrokken onderaannemers en (eventueel) ontwerpers”, aldus Wuyts. “In deze training komen niet alleen de basisfuncties van Trimble Connect aan bod, maar worden ook afspraken gemaakt over het gebruik. Een belangrijk focuspunt hierbij zijn bijvoorbeeld de ToDos: hoe wordt tijdens dit project gecommuniceerd, zonder gebruik te maken van email? Ook besteden we aandacht aan de modellen: hoe vraag je bijvoorbeeld informatie op? Hoe maak je selecties voor specifieke views? En hoe maak je rapporten via de datatabel? Als BIM-managementteam prepareert Cordeel alle modellen op Trimble Connect. Ook zetten we de juiste modellen klaar en bereiden we specifieke views voor, waarmee de project- of werfleiding direct vooruit kan.”