Skip to main content

Samenvatting afl. 1: Duurzaamheid in het werkproces en de bedrijfsvoering - Van Dorp

Er zijn volop mogelijkheden om (werk)processen en bedrijfsvoering te verduurzamen. We spraken hierover met Paul van Dorp, adjunct-directeur Commercie bij Van Dorp en hun initiatief van City Solutions (CISO), een uniek concept dat ook bijdraagt aan de leefbaarheid van een stad. Bekijk hier de hele aflevering (uitgezonden op donderdag 7 april 2022) terug: https://get.trimble.com/duurzaamheid-in-aanbouw-werkproces-en-bedrijfsvoering-replay