Skip to main content

De hoge faalkosten in de bouw en hoe ze te vermijden 

Faalkosten in de bouw is niet iets waarmee de sector graag uitpakt. Nochtans is het een problematiek die menig ondernemer hoofdpijn bezorgt. Deze bijkomende uitgaven knagen namelijk aan de winstmarges van bouwondernemingen en maken bijna elk project minder winstgevend dan verwacht. Het komt er dus op aan deze faalkosten maximaal te reduceren.  


Wat zijn Faalkosten?

Faalkosten zijn onnodige kosten die meestal pas tijdens de uitvoering zichtbaar worden. Nochtans kan hun oorzaak vaak worden gevonden in het voorafgaande traject: tijdens de ontwerp-, ontwikkelings- en planningsfasen van een bouwproject.

Hoe ontstaan faalkosten in de bouw?

Faalkosten zijn kosten die ontstaan door onder meer: 

 • Gemaakte fouten in:
  • het ontwerp,
  • de constructietekeningen,
  • de planning,
  • de inkoop,
  • de leveringen,
 • Ontoereikend materiaalbeheer,
 • Inadequaat voorraadbeheer,
 • Vertraagde leveringen,
 • Onvoldoende risicobeheersing van bouwprocessen,
 • Een tekort aan deskundig en ervaren personeel,
 • Interne en externe communicatiefouten,
 • Omissies van de controllers,
 • Materialen die niet voldoen aan de specificaties,
 • Herstelkosten na erkende klachten van de klant.


Miljarden euro schade

Volgens een onderzoek dat door ABN AMRO werd gepubliceerd, hebben bijna vier op de tien bouwbedrijven te maken met faalkosten die 5 procent of meer van het totale budget bedragen. 

Met een gemiddelde winstmarge van 4,1% is dit een flinke deuk in de winst. De schade die daardoor ontstaat, loopt op tot vele miljarden euro en tast de winstmarges van de bouwsector in de Benelux aan. 

Het blijft echter niet bij financieel verlies. Er is immers een reële kans dat er ook imagoschade ontstaat, waardoor je concurrentiepositie in het gedrang komt. Hierdoor glippen winstgevende opdrachten door je vingers en blijft de schade die uit faalkosten resulteert, verder cumuleren. 

 

Organisatorische uitdaging

Een bedrijfscultuur met een losse organisatie, bedrijfsprocessen met hiaten en onvoldoende beheer van bouwinformatie verhogen het risico op verkeerde beslissingen, omissies en miscommunicatie.

Het logische gevolg is een stroom aan problemen, menselijke fouten en faalkosten in bouwprojecten. De introductie van goed databeheer is alvast een eerste belangrijke stap om dit vermijden en te corrigeren. 

 

Faalkosten in de bouw verlagen? Geen utopie! 

In deze tijden van bikkelharde concurrentie heb je geen andere keuze. Wie zijn/haar bedrijf gezond wil houden, moet faalkosten tot een minimum beperken. Zeker in de bouwsector zijn het precies deze kosten die aan de (reeds kleine) winstmarges knabbelen en het project verlieslatend maken. Gelukkig is dit geen verloren strijd! Integendeel, er bestaan meerdere manieren om faalkosten te verminderen of zelfs te elimineren.

 

Risicoanalyse in de bouw als sleutel tot succes   

Risico’s zijn inherent aan bouwprojecten. Er zijn heel wat verschillende mensen bij betrokken, en menselijke fouten vallen nooit volledig uit te sluiten. Het is een uitdaging die de juiste aanpak en  bedrijfscultuur vraagt. Eerst en vooral moet veilig, nauwkeurig en efficiënt werken in alle bedrijfsprocessen een absolute prioriteit zijn. 

Alles begint met een voorbeeld te stellen door een adequate risicobeheersing in de bouw te implementeren. Het is noodzakelijk dat alle processen continu aan een risicoanalyse worden onderworpen. Stuur op basis van de resultaten bij waar nodig. Voorzie optimale communicatiekanalen, gestandaardiseerde methodes, een gemeenschappelijke data-omgeving en een integrale bedrijfsvoering om de verhoopte resultaten te behalen.  

Platform voor data-uitwisseling 

Wie faalkosten in de bouw wil vermijden, zorgt er best voor dat de verschillende partijen van een project toegang hebben tot adequate en up-to-date data. Door alles en iedereen op eenzelfde softwareplatform te verenigen, krijgt de term ‘samenwerken’ een compleet nieuwe invulling. Alle communicatie en data-uitwisseling gebeurt immers via één enkel kanaal. 

Resultaat? Iedereen werkt binnen één versie van de waarheid en heeft continu zicht op wie wat en wanneer doet. 
 

Alleen maar voordelen

Deze manier van werken is aangenamer en efficiënter omdat er minder misverstanden, fouten, tijdverlies en conflicten optreden. Dit leidt op zijn beurt tot lagere faalkosten, en dus ook een hogere klantentevredenheid en winstgevendheid. Als kers op de taart blijft het communicatieplatform een toegevoegde waarde bieden van ontwerp tot einde levensduur van het project.

 

De WKB komt eraan

Ook een adequate kwaliteitsborging is noodzakelijk om de faalkosten te beperken. Zeker in de bouwsector die qua technieken, materialen en regelgeving alsmaar complexer wordt. Daarvan is zelfs de wetgever overtuigd. 

Zo wordt in de Nederlandse bouwsector op 1 januari 2024 stapsgewijs de nieuwe Wet KwaliteitsBorging (WKB) geïmplementeerd. Bedoeling is het aantal gebreken bij nieuwbouw en renovatie te beperken en de consument beter te beschermen. De toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk is niet langer de taak van de gemeente, maar wordt door een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger, uitgevoerd.


WKB vereist nieuwe processen

Dat de WKB voor veel verandering in bouwprocessen, aansprakelijkheid en verantwoording zal zorgen, is nog licht uitgedrukt. Zo zullen de verschillende partijen binnen een bouwproject er nog een extra verplichting bovenop krijgen: zij zullen bij oplevering van elk bouwproject moeten aantonen dat ze op alle vlakken de regelgeving strikt hebben nageleefd. Logischerwijze is een centraal data- en communicatieplatform de perfecte tool om hen te helpen aan deze eisen en verwachtingen te voldoen. 
 


Efficiënter op kantoor en op locatie 

Met een uniek document management systeem helpt Trimble de bouwsector de stap naar digitalisering te zetten en de winstmarges van bouwbedrijven te verhogen. Dit gebeurt op een uiterst veilige manier waarbij onbevoegden geen toegang tot de opgeslagen gegevens en het dataverkeer kunnen krijgen. Dankzij specifieke functionaliteiten krijgen de verschillende partijen de mogelijkheid om een optimaal risicomanagement in de bouw te voeren én de processen van een bouwproject te optimaliseren. Een direct gevolg is dat meteen ook de faalkosten tot een minimum worden herleid. 

Met Viewpoint For Projects™ voorziet Trimble de bouwprofessional van een krachtige managementtool die voldoet aan de ISO19650-norm voor project databeheer, planning en oplevering. 

Met de offline mobiele oplossing Viewpoint Field View™ wordt pen en papier op de werf door een offline mobiele oplossing vervangen. Met deze tool kunnen project-, kwaliteit- en veiligheidsmanagers immers informatie op de werf verzamelen en digitaliseren, wat toelaat om adequater te werken. 


Meer weten? Klik dan op deze link.