Skip to main content

Hoe Connected Construction ons kan helpen duurzamer te bouwen


 

Connected Construction maakt het mogelijk om gegevens te verzamelen en te analyseren voor duurzame besluitvorming. Door duurzaamheid op te nemen in projecten kunnen bouwbedrijven de impact op het milieu verminderen, de prestaties van gebouwen verbeteren en voldoen aan de groeiende vraag naar groenere bouwoplossingen.


 

Het concept van duurzaam bouwen bestaat al tientallen jaren. Toch is het de laatste jaren belangrijker geworden, samen met de groeiende bezorgdheid over de invloed van menselijke activiteiten op het milieu. Veel bedrijven en organisaties zetten zich nu actief in voor duurzamere bouwpraktijken, zoals het gebruik van hernieuwbare materialen, het verminderen van afval en het verbeteren van de energie-efficiëntie. Duurzaam bouwen wordt niet langer gezien als een niche concept - het is nu een essentieel onderdeel van bouwen aan een betere toekomst.

Connected Construction methoden bieden bouwbedrijven een reeks hulpmiddelen en technieken om de duurzaamheid van hun bouwwerken te verbeteren. Door onderling verbonden en afhankelijke systemen, materialen en ontwerpen te gebruiken, kan connected construction bedrijven helpen om veerkrachtigere, duurzamere en beter aanpasbare gebouwen te creëren. Met behulp van gegevensanalyse kunnen bedrijven inzicht krijgen in de prestaties van gebouwen, gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en strategieën implementeren om het verbruik van hulpbronnen en afval te verminderen.
 

Download ons eBook -  Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk


 

"Het gebruik van gegevens om het inzicht in bedrijfsmiddelen te vergroten en het beheer ervan te verbeteren, kan positieve gevolgen hebben voor het vermogen van bouwbedrijven om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Aan de ene kant kunnen een hogere efficiëntie en productiviteit bouwbedrijven helpen om hun brandstofverbruik te verminderen en hun energieverbruik effectiever te beheren, wat helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. Aan de andere kant kunnen technologieën voor gegevensverzameling het gemakkelijker maken om informatie te verzamelen over emissies en andere gegevens over de impact op het milieu, en bouwbedrijven helpen om duurzame bouwmethoden te omarmen." GlobalData Plc. Drake, C. , Williams, D., en Armengol, S. 2022. Verbonden bouwen: Een nieuwe technologische mindset voor een nieuw tijdperk. (p 16).


 

Connected Construction helpt afval te verminderen 

Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven verbonden bouwtechnieken kunnen gebruiken. Ontwerp- en analysetools kunnen bijvoorbeeld al in een heel vroeg stadium van het proces worden gebruikt om de CO2-uitstoot van een bouwwerk te helpen berekenen. Deze tools leveren waardevolle gegevens voor het bouwen van veerkrachtige constructies die bestand zijn tegen verschillende weersomstandigheden en lang meegaan.

Bouwafval is een belangrijk milieuprobleem dat bijdraagt aan de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen. Connected Construction kan helpen om bouwafval te verminderen door een efficiënter gebruik van materialen mogelijk te maken. De grootte van bestellingen kan nauwkeurig worden berekend en processen kunnen worden geoptimaliseerd, waardoor het risico op overbestellingen en verspilling afneemt. Connected Construction maakt het ook mogelijk om materialen tijdens het hele bouwproces in realtime te volgen, zodat er minder materialen zoekraken of helemaal verloren gaan.


 

Connected Construction voor duurzaam ontwerpen van gebouwen 

Building Information Modelling (BIM) en gedetailleerde 3D-modellen van gebouwen kunnen ook helpen bij duurzaamheid, doordat ze bouwbedrijven in staat stellen om het gebruik van ruimte en grondstoffen te optimaliseren. BIM helpt ook bij het verminderen van afval en het verbeteren van de prestaties van gebouwen.

Prefabricage en modulair bouwen - waarbij onderdelen op locatie worden gemaakt en ter plekke worden geassembleerd - kunnen bouwbedrijven ook helpen om afval te verminderen, kwaliteitscontrole te verbeteren en het bouwproces te versnellen. Intelligente bouwtechnologieën zoals sensoren, regelaars en automatiseringssystemen kunnen het energieverbruik verminderen en tegelijkertijd het comfort en de veiligheid van de bewoners verbeteren.
 

Download ons eBook -  Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk


 
 

Connected Construction maakt bouwen voor de volgende generaties mogelijk 

Door de kwaliteit van de bouw te verbeteren, de kans op defecten te verkleinen en doorlopend onderhoud en monitoring mogelijk te maken, kan Connected Construction helpen bij het ontwerpen en neerzetten van gebouwen die ook voor toekomstige generaties meegaan.

De Connected Construction praktijk biedt waardevolle informatie en hulpmiddelen in verschillende stadia van het bouwproces. Dit helpt ervoor te zorgen dat bouwwerken bestand zijn tegen zware omgevingsfactoren, zoals extreme temperaturen, vocht en wind. Bouwen met de lange termijn in gedachten betekent het risico op vroegtijdige storingen verminderen die dure reparaties of vervangingen nodig kunnen maken.

Dankzij tools voor realtime monitoring van bouwomstandigheden, geautomatiseerde inspecties en precisiebouwtechnieken kan Connected Construction ook een betere kwaliteitscontrole tijdens de bouw mogelijk maken. Dit leidt tot minder defecten en een betere algehele bouwkwaliteit - waardoor de levensduur van een gebouw toeneemt.
 

Download ons eBook -  Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk


 

Duurzamer verbouwen en slopen 

Rekening houden met de hele levenscyclus van een gebouw - van ontwerp tot sloop - is van vitaal belang voor Connected Construction. Door modulaire en flexibele ontwerpen mogelijk te maken, kan Connected Construction helpen bij het creëren van gebouwen die zich in de loop der tijd kunnen aanpassen aan veranderende behoeften en eisen. Dit betekent dat de constructie kan evolueren en relevant blijft voor toekomstige generaties zonder dat kostbare renovaties of verbouwingen nodig zijn.

Aan de andere kant kan BIM worden gebruikt om een gedetailleerd digitaal model van een bestaand gebouw te maken, zodat een bouwbedrijf de staat ervan kan beoordelen en gebieden kan identificeren die gerepareerd of gerenoveerd moeten worden. In sommige gevallen kunnen waardevolle bouwonderdelen worden hergebruikt.


 

Connected Construction: Een nieuwe technologische denkwijze voor duurzamer bouwen

In ons eBook  ‘Connected Construction, een nieuwe technologische denkwijze voor een nieuw tijdperk’ wordt uitgelegd hoe duurzaamheid een topprioriteit wordt in de bouwsector. Het is essentieel voor de bouwsector om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen in de richting van een duurzamere bouwaanpak. 

Het beschrijft hoe Connected Construction verschillende belanghebbenden in staat stelt om duurzamere beslissingen te nemen. Dit vertaalt zich in het bouwen van betere structuren die ook voor toekomstige generaties blijven bestaan, het optimaal benutten van hulpbronnen, het minimaliseren van afval en het verminderen van de milieueffecten van de bouw.

Met al deze informatie kunt u zich alvast voorbereiden op de toekomst van uw bouwbedrijf!
 


 

En lees wat digitale transformatie voor (de toekomst van) uw bedrijf kan betekenen.

Over de auteur

Thanée Reyserhove is Global Digital Content Marketing Specialist - en werkte eerder al geruime tijd als ervaren BIM Consultant en Trainer - bij Trimble voor de Benelux en Frankrijk met als focus Connected Construction. Haar belangrijkste drijfveer is om bouwbedrijven te voorzien van alle juiste informatie om op een effectieve manier BIM Modeling software en Connected Project Management software te implementeren en ze te ondersteunen op hun Digitale Transformatie reis. Haar achtergrond als interieurontwerpster en creatieve wereldreis zorgen ervoor dat ze buiten de geijkte paden denkt en niet bang is om een stap extra te zetten. Letterlijk, want in haar vrije tijd houdt ze van stevige hike- en paddleboardtochten in de natuur met haar hond.

Profile Photo of Thanée Reyserhove