Skip to main content

Digitalisering in de bouw optimaliseert bedrijfsproces

De bouwsector zit in de lift: er wordt veel gebouwd en verbouwd. Toch blijft de winstgevendheid onder druk staan, onder andere doordat de kosten voor personeel en materialen blijven oplopen. Digitalisering in de bouw verbetert zowel de snelheid en efficiency als de kwaliteit van bouwprocessen.

 

Digitalisering in de bouwsector 

De bouwsector is zich ervan bewust dat digitalisering belangrijk is voor het verbeteren van ontwerp- en bouwprocessen. Volgens de nationale benchmark Digitalisering in de bouw geeft de sector een hoge prioriteit aan de digitale transformatie. Vooral de uitvoerende fase is te verbeteren door digitalisering.

De grootste strategische uitdagingen liggen op het gebied van procesefficiency en samenwerking met ketenpartners. Met het digitaliseren van bestaande bedrijfsprocessen en het combineren van informatiestromen worden faalkosten geminimaliseerd en het rendement van een bouwproject verhoogd. Bovendien vergroot het inspelen op de digitale wereld de wendbaarheid van de bouw. Zo kan een organisatie zich sneller aanpassen aan de behoeften van klanten waardoor zij de concurrentie voorblijft.

Digitale communicatie cruciaal voor samenwerking

Bouwprojecten worden steeds complexer en daarom is goede communicatie cruciaal voor het slagen van een project. Nieuwe methoden en technieken maken het mogelijk om het samenwerkend vermogen te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan geavanceerde methodieken en technieken als BIM, Lean-planning en 3D-modelling

Daarnaast komt er ook steeds meer technologie beschikbaar waarmee bouwgerelateerde informatie effectiever kan worden verzameld, gedeeld en gebruikt. Robotics, Internet of Things (IoT), 3D-printing, virtual en augmented reality (AR) zijn daar voorbeelden van.

Wat is digitale transformatie?

Digitalisering bestaat uit drie fases: digitalisering, digitalisatie en uiteindelijk digitale transformatie. Bij digitale transformatie streeft een bedrijf naar innovatieve en flexibele bedrijfs- en operationele modellen. Op die manier kunnen bedrijven nieuwe waarde en ervaringen creëren voor klanten, werknemers en belanghebbenden. 

Het gaat hierbij om een transformatie naar een organisatie waarbij de focus ligt op het centraal stellen van klantgerichtheid en waar digitaal de norm is. Het is een culturele verandering. De voordelen van digitale transformatie zijn een wendbare organisatie die snel en flexibel kan zijn om zo de concurrentie voor te blijven. Om ook succesvol te zijn in de toekomst moet de bouw digitaal transformeren. 

Digitalisering eerste stap naar digitale organisatie

Een digitale transformatie-organisatie start met digitalisering. Digitalisering is het proces dat fysieke informatie naar een digitale vorm overzet. De bouw liep tot tien jaar geleden jaren achter met digitalisering maar inmiddels heeft de sector een enorme inhaalslag gemaakt. Bouwtekeningen worden bijvoorbeeld gedigitaliseerd (BIM) en foto’s van gebreken worden digitaal opgeslagen (3D-CAD), maar ook het gebruik van bijvoorbeeld sensoren maakt informatie digitaal. 

Door digitalisering van het bouwproces kunnen werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. Bovendien zijn de faalkosten lager doordat de kans op fouten wordt geminimaliseerd. Volgens een onderzoek door ABN AMRO bedragen de faalkosten in de bouwsector miljarden euro’s per jaar. Datzelfde onderzoek vermeldt dat grote infraprojecten 20 procent langer duren en 80 procent meer kosten dan beoogd.

 

 

Digitalisatie: automatisering in de bouw

Digitalisatie gaat verder dan digitalisering. Het is het proces naar een digitaal bedrijf. Digitalisatie in de betekenis van Gartner is het gebruik van digitale technologieën om een bedrijfsmodel te veranderen en nieuwe inkomsten aan te boren. Digitalisatie voegt waarde toe en leidt tot innovatie van processen. Met digitalisatie wordt het mogelijk om digitale informatieprocessen te stroomlijnen en bijvoorbeeld door automatiseren te optimaliseren.

Voordelen digitalisatie

Maar digitalisatie helpt niet alleen met het efficiënt maken van bedrijfsprocessen. Bedrijven kunnen ook betere strategische beslissingen nemen op basis van feiten uit de data die tot hun beschikking komt. Zo kan het (digitale) proces beter geanalyseerd en bijgestuurd worden maar ook de sales afdeling kan erop sturen.
De laatste jaren komt er veel technologie beschikbaar waarmee bouwgerelateerde informatie effectiever kan worden verzameld, gedeeld en gebruikt. Voorbeelden zijn Robotics, 3D-printing, virtual en augmented reality en Internet of Things (IoT). Deze nieuwe technologieën veranderen de manier waarop we de gebouwde omgeving plannen, ontwerpen, bouwen en onderhouden. 

The Internet of Things

Wat is het Internet of Things (IoT)? IoT bestaat uit fysieke voorwerpen, zoals auto's en huishoudelijke apparaten, die met internet zijn verbonden en online gegevens kunnen verzenden. Maar IoT-oplossingen komen ook de bouwefficiëntie zeer ten goede. 
Vertragingen op de bouwplaats zijn vaak erg kostbaar. Dankzij IoT in de bouw kunnen ‘slimme’ gebouwen, machines en materialen uitgerust worden met sensoren. De sensoren meten vervolgens wanneer er onderhoud of vervanging nodig is. Zo kan er tijdig ingegrepen worden, zonder dat er vertragingen ontstaan.

Cultuuromslag

Bij digitaliseren komt meer kijken dan alleen het implementeren van nieuwe digitale technologieën om processen efficiënter te maken. Digitalisering draait ook om mensen. Dat gaat verder dan een platform creëren voor klanten en hun werknemers. Het gaat om een digitaal bewustzijn in de hele organisatie. Ook moeten mensen met digitale vaardigheden op de juiste plekken worden ingezet. De weg naar de digitale transformatie vereist daarom een cultuuromslag. 

Hoe bevordert Trimble MEP digitalisering in de bouw?

Dat doen we door nieuwe wegen in te slaan en deze te bewandelen in de schoenen van onze klanten. We werken tientallen jaren samen met aannemers, engineers, distributeurs en fabrikanten. Dankzij de combinatie van meetapparatuur en slimme software komt er meer data beschikbaar. Die ervaring maakt ons de juiste adviseur voor digitale transformatie van uw organisatie.

Trimble Connect

Trimble Connect biedt flexibiliteit om met verschillende professionals aan een project te werken, ongeacht de software die zij gebruiken. De MEPcontent factory kan alle soorten bestanden inladen en maakt van data bruikbare uniforme content. Trimble staat in het hart van uw supply chain, maar we zijn ook verbonden met de processen van uw klanten, leveranciers en partners.

Wilt u met uw bedrijf een stap zetten in digitalisering? Kies dan voor oplossingen van Trimble om verder te automatiseren, digitaliseren en innoveren.

Bekijk onze website en neem vandaag nog contact op.
Niets meer missen? Volg onze LinkedIn pagina